Ar galvojote, kad esate panašus į tėvą? Klystate! Šiek tiek faktų iš genetikos pasaulio


GENETIKA (gr. genesis – atsiradimas) – mokslas, tiriantis paveldėjimo dėsningumus ir organizmų pokyčius.

1. Tėvo intelekto nepaveldi sūnus. Tai reiškia, kad, jeigu esate genijus, jūsų sūnus nepaveldės jūsų genų.

2. Tėvo kvailumas nepersiduoda sūnui. Jeigu esate visiškas kvailys, jūsų sūnus nebus toks pat (su tuo jus ir sveikiname).

3. Tėvo intelektą gali paveldėti tik dukra. Ir tik iš dalies.

4. Vyras gali paveldėti tik savo motinos intelektą, o ji jį paveldi iš savo tėvo.

5. Genijų dukros paveldės tik pusę savo tėvo proto, tačiau jos sūnūs bus genijai. Jeigu jų tėvas yra kvailas, tai dukros paveldės tik pusę savo tėvo kvailumo.

6. Todėl genialių moterų pasaulyje beveik nėra, kaip nėra ir visiškai kvailų moterų. Užtat vyrų genijų, kaip ir vyrų kvailių, yra labai daug. Taip ir atsiranda nevykusių alkoholikų, vienišų motinų ir Nobelio premijos laureatų (beveik vien vyrai) kartos.

Išvados vyrams

1. Norėdami numatyti savo sūnaus protinius gabumus, žiūrėkite į savo žmonos tėvą (jeigu jis yra mokslininkas, jūsų sūnus taip pat bus protingas).

2. Jūsų dukra paveldės pusę jūsų proto. Bet kartu ir pusę jūsų kvailumo. Pagal intelektą ji bus arčiau jūsų. Jos sūnus gaus visus jūsų protinius gabumus. Jei norite protingos kartos, svajokite apie dukrą.

3. Savo protinius gabumus paveldėjote iš mamos, o tiksliau – iš senelio.

Išvados moterims

1. Jūsų sūnaus protas – jūsų tėvo kopija. Bardama jį, sakyti: „Tu esi toks pat kvailas, kaip ir tavo tėvas“, ne visai tikslu.

2. Jūsų dukra bus išauklėta kaip jūs, bet protą paveldės iš savo tėvo. O jos sūnų protai bus paveldėti iš jūsų tėvo.