Naudotojo sutikimas

Šis Naudotojo sutikimas (toliau – Sutikimas) sudarytas dėl Asmens duomenų tvarkymo politikos.

Tinklalapio administracija neturi ketinimų rinkti informaciją, kurią Lietuvos ir Europos Sąjungos galiojantys įstatymai priskiria prie asmens duomenų, per tinklalapį, išskyrus atvejus, kai asmens duomenis naudotojas pateikė savo valia. Pateikdamas savo asmens duomenis savo valia, naudotojas automatiškai sutinka leisti tvarkyti jo asmens duomenis, įskaitant jų tarpvalstybinį perdavimą, pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos galiojančius įstatymus.

Tinklalapio administracija įsipareigoja užtikrinti naudotojo pateiktų asmens duomenų konfidencialumą, ir turi teisę perduoti juos tik asmenims, susijusiems su tinklalapio savininkais, arba sudariusiems su jais sutartis, kurių sąlygose numatyta asmens duomenų apsauga.

Jeigu Jūs nenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, prašome nepateikti jų mūsų tinklalapyje.

Tinklalapio techninės priemonės automatiškai atpažįsta naudotojų tinklo (IP) adresus. Nurodyta informacija; asmenų, kurie naudojasi tinklalapio interaktyviaisiais servisais ir (arba) siunčia elektroninius pranešimus adresais, nurodytais tinklalapyje, elektroninio pašto adresai; automatiškai kaupiami duomenys apie tai, kokiuose tinklalapio puslapiuose, elektroninės versijos ekranuose naršė naudotojai; kiti duomenys (tame tarpe asmeninio pobūdžio), kuriuos praneša naudotojai, – saugomi naudojant tinklalapio technines priemones.

Tokie duomenys apie tinklalapio naudotojus, kaupiami ir saugomi tinklalapio techninėse priemonėse, naudojami išskirtinai šiems tikslams: informacijos pateikimo tinklalapyje būdų ir metodų tobulinimas, jo naudotojų (lankytojų) aptarnavimo gerinimas, labiausiai lankomų interneto svetainių (interaktyviųjų servisų) išaiškinimas, taip pat tinklalapio lankymo statistikos tvarkymas.

Bet kokių elektroninių pranešimų siuntimas tinklalapio naudotojų elektroninio pašto adresais leidžiamas tik tuo atveju, jeigu toks siuntinėjimas tiesiogiai numatytas atitinkamo interaktyviojo serviso naudojimo taisyklėse, ir tokiam siuntimui gautas išankstinis tinklalapio naudotojo sutikimas, išreikštas susipažinimu su šiuos Sutikimu.

Tinklalapio administracija gali tvarkyti asmens duomenis tokiu būdu, jeigu nenurodyta kitaip: rinkti, kaupti, saugoti, sisteminti, tikslinti, naudoti, nuasmeninti, perduoti šią informaciją sutartinių santykių ribose siekiant tirti klientų poreikius ir kelti savo produktų ir paslaugų kokybę.

Tinklalapio administracija (arba kiti asmenys mūsų vardu vykdomų reklaminių kampanijų ribose) gali naudoti naudotojų asmens duomenis tikslu susisiekti su Jumis; ir/arba teikti pagal sutarties santykius tretiesiems asmenims informaciją apie tinklalapio naudotojus.

Tinklalapyje gali būti nuorodos į kitų bendrovių tinklalapius ir kitas trečiųjų asmenų, kurie turi savo aktus asmens duomenų tvarkymo klausimais, paslaugas. Tinklalapio administracija neatsako už bet kokių tokių tinklalapių konfidencialumo užtikrinimą arba turinį.

Tinklalapio administracija netikrina asmeninės informacijos, kurią pateikia naudotojai, tikrumo, ir nekontroliuoja jų veiksnumo. Tačiau ji laiko, kad naudotojas sąmoningai teikia patikimą ir pakankamai asmeninę informaciją klausimais, siūlomais registracijos formoje, ir stebi, kad ši informacija būtų aktuali.