Privacy Policy

VMARKUS.LT informacijos resursas yra skirtas vartotojams ir veikia, laikantis galiojančių teisės aktų informacinių technologijų srityje. VMARKUS.LT administracija nekontroliuoja ir negali būti atsakinga už  vartotojų apsikeitimą informacija VMARKUS.LT. Mes nekontroliuojame vartotojų veiksmų, kurie gali pakartotinai patalpinti tekstą ir vaizdus, į kuriuos jūs turite išskirtines teises, taip pat nuorodas į objektus, į kuriuos jūs turite išimtines teises. Bet kokia informacija įkeliama į svetainę savarankiškai registruoto naudotojo, be jokios kontrolės iš bet kurios pusės, kas atitinka visuotinai pripažintą pasaulinę praktiką, talpinant informaciją internete. VMARKUS.LT administracija  neturi jokių techninių ir kitų galimybių stebėti naudotojo veiklą.

Šios svetainės administracija neigiamai žiūri į autorinių teisių pažeidimus VMARKUS.LT internetinėje svetainėje. Taigi, jei turite išskirtines teises, įskaitant autorines teises: – išskirtines atgaminimo teises – išimtines teises viešam  demonstravimui, – išimtines teises informacinės sklaidos  visuomenei, ir jūsų teises tam tikru būdu pažeidė VMARKUS.LT resursai, prašome nedelsiant pranešti mums laišku (elektronine forma), naudodamiesi mūsų rekomendacijomis. Gavę jūsų pranešimą su tinkamai pateiktais duomenimis, mes atsiųsime į siuntėjo adresą pretenzijos gavimo patvirtinimo laišką. Skundas bus išnagrinėtas ne vėliau kaip per penkias (5) darbo dienas. Pagal galiojančius teisės aktus administracija yra pasirengusi svarstyti ginčytinus klausimus ikiteisminių santykių sureguliavimo  (ieškinio) pagrindu. Mūsų e-paštas: markusvakaras@gmail.com.

Jei aptiksite šiuos ar kitus pažeidimus, prašome pateikti šią informaciją:

1. Duomenis apie autorinių teisių subjektą, kurio atžvilgiu įvyko pažeidimas:

1.1. Prekės arba produkto pavadinimas – rusų ir anglų (jei yra anglų kalba).

1.2. Oficialus produkto arba teksto puslapis internete (jei yra).

1.3. Juridinio asmens / franšizės/ elektroninės žiniasklaidos / kompiuterinių programų / duomenų bazės – valstybinio registracijos pažymėjimo kopija. Juridinio asmens / franšizės garsinės ir vaizdinės medžiagos apdorojimo – gabenimo sertifikatą (kopija). Juridinio asmens / franšizės  dokumentas, patvirtinantis nuosavybės ar autorines teises, į atvaizdą.

2. Informacija apie gamintoją:

2.1. Pilnas juridinio asmens pavadinimas  arba privataus asmens paso duomenys.

2.2. Pašto adresą (nesutampant juridiniam ir realiam pašto adresui – nurodyti juridinį adresą).

2.3. Autorinių teisių savininko interneto svetainė (jei yra).

2.4. Verslo licenziją (jeigu veikla yra licenzijuojama pagal įstatymą).

2.5. Teisių turėtojo kontaktinis asmuo (pavadinimas, pareigos, telefonas, elektroninis paštas).

3. Informaciją apie asmenį, pateikusio skundą.

3.1. Vardas, pavardė.

3.2. Pareigos.

3.3. Telefono numeris.

3.4. El. paštą.

3.5. Teisių savininko įgaliojimą veikti jo vardu (nereikia, jei asmuo, padavęs skundą, – bendrovės vadovas arba savininkas).

4. Pretenziją.

4.1. Puslapio adresą, kuriame pažeidžiamos objekto autorinės teisės. Nuoroda turėtų būti taip –  http://vmarkus.lt/xxxxx

4.2. Pilną teisių pažeidimų aprašymą (dėl kokių priežasčių ši informacija neleidžiama naudoti, platinti).

5. Veiksmų teisėtumo patvirtinimas (pildoma ranka ir išsiunčiamas nuskanuotas) būtinas kiekvienai pretenzijai.

Vmarkus.lt laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų

Tai reiškia, kad mes atskleidžiame svetainės lankytojų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo metodus ir jūs turite galimybę nevaržomai sužinoti kokiu būdu mes naudojame šiuos asmens duomenis.

Vmarkus.lt nekaupia ir nesaugo svetainės lankytojų asmens duomenų.

Pagal Bendrojo asmens duomenų reglamento (BDAR) reikalavimus, Facebook suteikia asmenims teisę valdyti savo duomenis ir, naudojantis programėle, pateikti prašymą dėl Facebook turimų jūsų asmens duomenų ištrynimo. Remdamiesi šia instrukcija, galite pateikti prašymą dėl duomenų ištrynimo:

1. Prisijunkite prie savo Facebook paskyros
2. Pereikite į savo Facebook paskyros programėlių ir interneto svetainių nustatymų langą: https://www.facebook.com/settings?tab=applications.
3. Ištrinkite programėlę Markus Vakaras.

Jei jums kiltų klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo mūsų svetainėje, prašome kreiptis šiuo el. pašto adresu markusvakaras@gmail.com.