10 rinktinių Vadimo Zelando minčių


Įpraskite džiaugtis nesėkmėmis. Tai daug geriau nei susierzinti ir verkšlenti dėl kiekvienos priežasties

~ Vadimas Zelandas

Vieną dieną Vadimas Zelandas ir jo „Realybės transferingas“ sukrėtė pasaulį! Vadimas Zelandas yra gana paslaptinga asmenybė, apie jį mažai žinoma, nedaug kas matė jo nuotraukas… Vadimui Zelandui pavyko apibendrinti ir prieinama forma pateikti žinias, kurias išminčiai rinko amžius. Realybės transferingas – tai mokslas, palaikantis multivariantinio pasaulio idėją, kuriame įvykiai vienu metu vyksta begaliniame erdvių skaičiuje.

Raktinė šios teorijos mintis – „Realybė egzistuoja nepriklausomai nuo jūsų. Tol, kol su tuo sutinkate“. Žmonės, išbandę transferingą, stebėdamiesi pasakoja, kaip nesuvokiamais būdais jų mintys virsta realybe, o realybė keičiasi čia ir dabar.

Taigi, štai 10 rinktinių Vadimo Zelando minčių:

1. Išmokite mėgautis blogu oru, eilėmis, spūstimis, problemomis, bet kokiu negatyvu. Toks savotiškas mazochizmas išvalys dangų virš Jūsų pasaulio. Jums reikia galvoti tik apie tai, kokios naudos gausite iš vieno ar kito apmaudaus įvykio. O taip ir nutiks – patys tuo ne kartą įsitikinsite.

Advertisements

2. Kai nustosite tiesiog norėti ir nusiteiksite turėti, tada tai ir gausite.

3. Sunkiausia – mokėti laukti, išlaikant situacijos šeimininko ramybę. Būtina išlaikyti pauzės, kurios metu niekas nevyksta, keliamą išbandymą.

4. Rodydami nepasitenkinimą kažkuo arba ką nors – vyriausybę, valstybės tarnautojus, futbolininkus, orą, kolegas, kaimynus, artimuosius, jau nekalbant apie vaikus, keikdami, jūs pasaulio veidrodžiui transliuojate nepatrauklų įvaizdį ir gaunate atitinkamą aplinkos atvaizdavimą.

5. Leisti sau būti savimi – vadinasi, priimti save su visais netobulumais. Leisti kitam būti kitokiam – vadinasi, išlaisvinti jį nuo mūsų lūkesčių projekcijos. Galiausiai situacija, kai vienas nori to, ką kitas laiko nepriimtina, išsispręs savaime.

6. Savo realybėje matote filmą, kuris rodomas jūsų „projektoriuje“. Pamatysite tai, ką nupiešite. Problema tik ta, kad žmonės viską daro atvirkščiai – ką mato, tą ir piešia. Matote skirtumą?

7. Stebuklas įvyks tik tuo atveju, jeigu sulaužysite įprastą stereotipą ir galvosite ne apie priemones tai pasiekti, bet apie patį tikslą.

8. Jeigu kartais jums atrodo, kad esate „ne iš šio pasaulio“ arba „šiam pasauliui kažkas negerai“, vadinasi, jūs jau beveik arba visiškai prabudote – nuostabu.

Advertisements

9. Jeigu užsispyrę ir nesiliaudami mintyse suksite Savo kiną ir eisite link Tikslo, anksčiau ar vėliau realybė pradės jį atitikti. Ji tiesiog neturės kur dėtis – tokia jau jos esybė. Ne tik jūs priklausote nuo realybės, bet ir ji nuo jūsų. Klausimas tik, kam priklauso Iniciatyva.

10. Ko vienareikšmiškai nereikia daryti, tai nusivilti savo gyvenimu. Kad ir kokio amžiaus būtumėte, neturite galvoti, kad jis nenusisekęs. Šiame gyvenime viskas vyksta ne šiaip sau. Ir viskas tik prasideda – bet kokiu laiku, bet kokiomis sąlygomis ir aplinkybėmis.