15 brandžios asmenybės požymių pagal Abrahamą Maslou


Psichologinė branda — svarbus dalykas vertinant psichiką. Branda atskleidžia žmogaus gebėjimus bei talentus, padeda jam klestėti dvasiškai ir materialiai. Bet pati branda nėra koks nors taškas, kurį galima pasiekti, veikiau tai būsena, kurią žmogus sugeba prieiti ir kurią gali vėliau nuolatos gerinti. Psichologai sudarė sąrašus, kuriuose apibrėžė brandžiai asmenybei būdingus bruožus.

Vienas iš tokių sąrašų dabar itin populiarus. Jis vadinamas „Brandi asmenybė pagal Abrahamą Maslou“. Jis bus naudingas tiems, kurie vertina kokybišką maistą savo protui ir siekia intelektualinio augimo.

Abrahamas Maslou (Abraham Maslow) gimė Niujorke, jis yra psichologas ir laikomas humanistinės psichologijos pradininku. Daugeliui jis žinomas kaip Maslou piramidės autorius. Tuo tarpu pats A. Maslou manė, kad toliau išvardytus bruožus turinčios asmenybės sudaro viso labo 1 procentą visos žmonijos ir yra „kokybiško žmogaus“ etalonai. Jie yra psichologiškai sveiki ir maksimaliai išreiškia tikrojo žmogaus esmę.

Taigi, štai brandžios asmenybės 15 požymių, anot Abrahamo Maslou:

1. Jie adekvačiau suvokia tikrovę, likdami laisvi nuo aktualių poreikių, stereotipų, prietarų. Jie domisi nepažintais dalykais.

2. Priima save ir kitus tokius, kokie jie yra. Vengia dirbtinių, plėšrių elgsenos formų ir netoleruoja tokio elgesio savo atžvilgiu.

Advertisements

3. Jie elgiasi spontaniškai, vertina paprastumą ir natūralumą. Laikosi susiklosčiusių ritualų, tradicijų ir ceremonijų, bet žiūri į juos su tam tikru humoru. Tai sąmoningas konformizmas viešojoje erdvėje.

4. Jie dalykiški. Tokie žmonės įprastai rūpinasi ne savimi, o siekia savo gyvenimiškų tikslų. Dažniausiai jie sieja savo kasdienę veiklą su universaliomis vertybėmis ir būna linkę ją vertinti amžinybės, o ne kasdienybės požiūriu. Todėl jie visi tam tikra prasme filosofai.

5. Jie laikosi nuošaliai nuo daugelio įvykių. Tai padeda jiems lengviau įveikti negandas ir būti mažiau pažeidžiamiems išorinių poveikių. Dažnai būna linkę į vienišumą.

6. Autonomiški ir nepriklausomi nuo aplinkos; atsparūs frustracijai ir traumuojantiems poveikiams.

7. Turi gebėjimą į viską pažvelgti naujai, atrasti naujumą jau pažįstamuose reiškiniuose.

8. Patiria ribinių patirčių, kurios apibrėžiamos kaip savojo AŠ išnykimo pajauta.

9. Jaučia savo bendrumą su visa žmonija.

10. Draugauja su kitais izoliuojančiais save žmonėmis. Turi labai siaurą pažįstamų ratą, su kuriais palaiko labai artimus ir gilius santykius.

Advertisements

11. Demokratiški santykiuose. Pasirengę mokytis iš kitų.

12. Turi aiškias vidines moralines normas. Aiškiai skiria gėrį ir blogį. Jie siekia svarbiausių tikslų, o priemones tiesiog pasitelkia.

13. Turi „filosofišką“ humoro jausmą. Su humoru žvelgia į gyvenimą ir save, bet kitų žmonių ydos ar negandos jiems niekada neatrodo juokingos.

14. Jie kūrybingi, kad ir ko imtųsi. Kūrybingumas būdingas bet kokiai jų veiklai.

15. Kritiškai vertina kultūrą, kuriai patys priklauso: atsirenka joje tai, kas gera, ir atmeta tai, kas bloga. Labiau jaučiasi esą žmonijos dalis nei atskiros jos kultūros atstovai.