Labai svarbu mokėti už viską dėkoti


„Dievas kasdien mus gausiai laimina, bet ne visi moka tai pamatyti ir įvertinti. Kažko vertė dažniausiai suvokiama, deja, tada, kai prarandama. Taip jau sukurta nuodėmingoji žmogaus esybė.

Jeigu nemokate džiaugtis puodeliu karštos arbatos, jūsų džiaugsmas nesitęs ilgai, net jeigu Dievas rytoj padovanos jums namą! Džiaugsmas ir dėkingumas priklauso ne nuo dovanos dydžio, bet nuo gebėjimo džiaugtis ir dėkoti. Negalvokite, kad tik brangios ir iš tikrųjų trokštamos dovanos gali priversti jus nuoširdžiai džiaugtis.

Jeigu nemokate džiaugtis dabar, turėdami tai, ką jau turite, žinokite: jūs nebūsite patenkintas netgi tada, kai turėsite tai, apie ką dabar tik svajojate. Pasitenkinimas – ne tam tikrų patogumų turėjimo rezultatas, bet širdies būsena. Širdies, kuri moka būti patenkinta ir dėkinga…“/Timuras Rasulovas. Garbinimas tamsoje/.

Trys dėkingumo žmonėms, aukštesniosioms jėgoms ir Dievui lygiai:

Pirmas lygis – tai dėkingumas už visus gerus dalykus, kuriuos gauname ir kurie mums nutinka.

Advertisements

Antras lygis – tai dėkingumas už visus kasdienius, nepastebimus dalykus, kurie ir sudaro mūsų gyvenimą.

Ir trečias dėkingumo lygis – tikriausiai sunkiausias – mokėjimas dėkoti už visas nelaimes ir vargus, kančias ir sielvartą.

Dėkingumo energija – tai energija, kuria mes mokame už mums dovanotą gyvenimą. Niekas negali įvertinti energijos piniginiu ekvivalentu – ji yra neįkainojama. Visatai ir Dievui už jo dieviškąją dovaną mes galime tik reikšti dėkingumą.

Dėkingumo energija – tai didi jėga, kurią turi kiekvienas, tad išnaudokite ją. Dėkokite vienas kitam, dėkokite gyvenimui, Žemei, Dangui, Gamtai. Dėkokite saulei, kuri mus šildo ir mums šviečia. Dėkokite savo širdžiai už tai, kad atsivėrė dieviškajai energijai, ir pamatysite, kaip jūsų gyvenimas nusidažo džiugesio spalvomis.