30 šamano patarimų apie ženklus, kuriuos pravartu pastebėti


1. Kai einate gatve ir pamatote po kojomis plunksną, pakelkite ją ir parsineškite namo, galite pastatyti šią plunksną į vazą, pakabinti ant sienos ar paprasčiausiai padėti ant lentynos. Tai galinga apsauga, kurią jums siuntė dangus. Atkreipkite dėmesį į tokias Dvasių dovanas.

2. Rinkite akmenis iš upių. Jie turi daug galios ir energijos.

3. Iš visų jėgų stenkitės padėti kitiems žmonėms. O jeigu negalite jiems suteikti džiaugsmo, tada bent nekenkite.

4. Sutinkami sunkumai… tai formalumas! O rimti sunkumai – tai rimta, bet ir jie yra formalumas! Štai yra dangus, bet dabar jis debesuotas, tačiau pakanka šiek tiek pasistengti (tarkime, sėsti į lėktuvą), ir virš debesų išvysite aiškų ir giedrą dangų. Linkiu visiems laimės!

5. Norint priartėti prie savo svajonės, kartais pakanka žengti bent vieną žingsnį. Nesibaiminkite sunkumų, jų visada bus apstu kelyje. Linkiu jums šviesaus kelio visuose jūsų sumanymuose!

6. Pirmiausias ir svarbiausias jūsų dorovinis principas turi būti ketinimas niekam nekenkti. Ir šis principas jūsų gyvenime turi būti nepajudinamai tvirtas: „Aš niekam niekada nepadarysiu žalos.“ Pagalvokite apie tai…

7. Kai jūs tapsite kitų gyvų būtybių laimės šaltinis, jūs pats pasieksite laimę. O jeigu jūs tapote kitų būtybių kančios priežastimi, jūs pirmiausia ir būsite nelaimingas. Pagalvokite apie tai…

Advertisements

8. Bent valandą per dieną skirkite tylai… Ji reikalinga jums ne mažiau už bendravimą.

9. Gebėjimas mylėti – tai pats svarbiausias gebėjimas šioje žemėje. Mokėkite mylėti visus, net savo priešus!

10. Nemeskite į vandens telkinius šiukšlių. Jokių. Vandens dvasia dėl to gali labai supykti. Norint prisigerinti Vandens dvasiai, galima mesti į vandenį duoną, pilti pieną, mėtyti monetas.

11. Įprastai mes vadiname savo praeitį nuostabiu laiku, „geromis dienomis“. Taip elgtis klaidinga. Labai svarbu visuomet atminti, kad bet kuri nauja mūsų gyvenimo akimirka ir yra būtent tas pats „geriausias laikas“.

12. Nėra tobulos religijos ar tikėjimo, nėra ir blogiausio. Dievas juk yra vienas. Tad melskitės, kam tik norite, bet atminkite svarbiausius Jo nįsakus: gyventi pagal sąžinę, gerbti savo pirmtakus, mylėti.

13. Jeigu norite pakeisti visą pasaulį, pirmiausia pasikeiskite patys. Išmokite valdyti džiaugsmo ir meilės energiją. Tai svarbiausi žmogaus išgyvenimai. Šypsena, juokas, džiaugsmas turi neįtikėtiną galią. Kai to išmoksite, jūs atrasite savyje glūdinčią meilę.

14. Yra toks geras posakis: „Duodančio išmaldą žmogaus ranka nenuskurs.“ Kai tik bus galimybė, stenkitės paaukoti pinigų gyvenantiems nepritekliuje žmonėms. Nesvarbu, kokią sumą aukosite, svarbu pats aukojimo veiksmas.

Advertisements

15. Gyvenimas yra neįtikėtinai trumpas laikas. Neskirkite jo rietenoms bei ašaroms, piktžodžiavimams ir girtavimui! Jūs galite daryti gerus dalykus, gimdyti vaikus, ilsėtis ir nuveikti aibę kitų malonių dalykų!

16. Jeigu jūsų mylimas žmogus supyko ant jūsų, o jūs dėl nieko nekaltas, – apkabinkite jį ir laikykite smarkiai smarkiai, kol jis nurims.

17. Jeigu jūsų sielai bloga ir jaučiatės prislėgti, tiesiog dainuokite… Dainuokite apie tai, ko ištroško jūsų siela. Jai kartais irgi kyla poreikis išsipasakoti…

18. Visada atminkite: nesama pačios tikriausios religijos, nesama paties tikriausio tikėjimo, pačių protingiausių žynių. Dievas yra vienas. Dievas – tai kalno viršūnė, o skirtingi tikėjimai bei religijos – tai keliai, vedantys į ją. Melskitės, kam tik norite, bet atminkite, kad svarbiausia ne išvengti nuodėmių, o pažinti Dievą.

19. Jeigu jau nusprendėte ką nors padaryti, tuomet neabejokite savimi. Nuogąstavimai skatina jus mesti pasirinktą kelią, nes būtent abejonė ir yra visų blogybių pagrindinis įrankis. Tad nepraraskite tikėjimo, jeigu iš pirmo karto kas nors nepavyko. Bet kuri maža pergalė artina prie Didžiojo pasiekimo.

20. Atminkite vieną labai svarbų gyvenimo dėsnį: kiekvienas gauna pagal nuopelnus. Neįsileiskite problemos į savo Sielą, į savo mintis, tuomet ta problema nepasieks ir jūsų kūno.

21. Gyvenimas gali būti jums palankus, o gali būti ir nepakeliamas, bet nedaugelis žmonių težino, kad viską gyvenime nulemiate jūs pats. Visos jūsų blogos mintys apie kitus žmones kenkia jums pačiam. Visas jūsų pavydas galiausiai taip pat pakenkia jums. O kam viso to reikia? Gyvenkite ramiai… Nereikia ir neapsimoka niekam pavydėti… Na, turi anas žmogus didelį automobilį, bet juk pats dėl to automobilio geresnis netapo… Auksas – tai jau suteptas metalas. Ar verta jo pavydėti? Dažniau šypsokitės, ir jums ims šypsotis praeiviai, jūsų artimieji ir net pats gyvenimas.

Advertisements

22. Jeigu nori, kad tave gerbtų, tuomet gerbk kitus žmones. Į gerus poelgius atsiliepk gerais veiksmais, o į blogus – abejingumu. Blogas žmogus pats nukentės, jei norės tau pakenkti.

23. Negirtaukite. Apskritai nevartokite svaigalų. Alkoholis kenkia kūnui, smegenims ir Sielai. Aš nevartoju svaigalų jau daug metų, ir ačiū Dievui. Jeigu esate šamanas arba ezoterikas ar kitokias panašias praktikas taikantis žmogus ir girtaujate, tuomet jūs greit neteksite visų savo galių, Dvasios jūs nubaus. Alkoholis iš tiesų žudo, nedarykite kvailysčių. Jeigu norite atsipalaiduoti, tam yra pirtis, jeigu norite pasilinksminti – tam yra dainos, ieškant bendros kalbos padės arbata, o norint artimai susipažinti su moterimi pravers saldainiai…

24. Niekada dėl nieko neapgailestaukite, tai absoliučiai beprasmiška. Visa, kas įvyksta, nutinka Dvasioms leidus, ir visa tai – į gera.

25. Į gyvūnus panašių akmenų neatlikus apeigų imti negalima, antraip galima prisišaukti nelaimę. Jeigu radote tokį akmenį ir norite jį pasiimti, patartina kreiptis į tos vietos Dvasią šeimininkę ir paprašyti, kad leistų tą akmenį pasiimti. O po to reikia tai dvasiai atlikti aukojimą. O po to uždenkite tą akmenį baltu audeklu…

26. Klausydamiesi geros muzikos apsivalote nuo blogos energijos, kurią sukaupėte per dieną. Muzika – tai savotiška meditacijos forma, kuri gali suteikti jums vidinės harmonijos pojūtį.

27. Kad lengviau imtumėte kvėpuoti, kad širdies nespaustų nepakeliama našta, išmokite paverkti…

Advertisements

28. Jeigu jaučiate, kad susiklosčiusi situacija neišsprendžiama, pakelkite ranką į viršų, po to ją nukeiskite sakydami: „Po velnių visa tai“, ir pagalvokite apie visa tai dar sykį. Kaip pasakė Viešpats, „net jeigu tave ištiko nesėkmė, tu dar turi dvi išeitis“.

29. Kai moteris perka maisto produktus, ji perka savo šeimai būsimas laimės dienas. Kiekviena šviežia, graži, sunokusi ir maloniai kvepianti daržovė arba vaisius – tai laiminga ir rami gyvenimo diena toje šeimoje. Tuo metu vyras turi aprūpinti moterį pinigais, kad ji galėtų išsirinkti pačius geriausius produktus. Šeima, kurioje taupoma perkant maistą, ima gyventi vargingai ir nelaimingai, nes taupydami maistui sutaupote tik savo artimųjų sveikatą.

30. Jeigu jaučiate, kad jums negera ar kas nors kelia nerimą, darykite šokį primenančius judesius. Taip susigrąžinsite energiją ir jūsų protas liausis kamavęsis.