Trys visatos dėsniai apie pinigus


Kai aš kalbu apie subtiliąją energiją, turiu omeny supančią mus nematomą galią. Indai ją vadino prana, kinai – či, havajiečiai – mana, o germanų gentys vadino ją od. Tai ta pati galia, kurios dėka įmanoma gyvybė Žemėje, kurios dėka susiformavo pasaulis. Viskas, ką mes matome aplink, – žmonės, gyvūnai, augalija, akmenys, upės, debesys, – tai ne kas kita kaip materialios šios energijos apraiškos. Ir pinigai nėra išimtis, tai universalios či energijos atmaina; monetos, kupiūros, brangenybės yra šios energijos įsikūnijimas.

Pinigų energija

Iš esmės energija, taip pat pinigų energija, nėra nei neigiama, nei teigiama; ji neutrali. Tik tada, kai mes pradedame naudoti energiją siekdami savo tikslų, kai mes suaktyviname ją savo mintimis bei emocijomis, ji įgyja vienokių ar kitokių savybių.

Energija gali gydyti ir atnešti turtus, bet gali ir griauti, naikinti. Aš tai sakau tiems, kurie pinigus laiko purvinu, negeru dalyku, o jų siekimą – žema, nuodėminga veikla. Pinigai gali būti žalingi, kaip ir bet kuris daiktas, bet kuris vaistas, jeigu nesilaikome moralės dėsnių.

Pinigai gali sutepti žmogaus sielą, jeigu jis juos laiko didžiausia vertybe pasaulyje ir siekia jų bet kokia kaina, bet gali ir praturtinti ją, padėti kuriant gėrį, atskleidžiant savo gebėjimus, darant aplinkinį pasaulį geresnį.

Advertisements

Tad siekiant sėkmės ir gerovės svarbu suprasti du dalykus.

Pinigai — tai energija, suteikianti žmogui daugiau galimybių. Galimybių ką nors įsigyti, valdyti kitus žmones, džiaugtis, kelti pagarbą, turėti autoritetą… Ir kuo daugiau tokios energijos, tuo didesnės žmogaus galimybės. Be to, tai pasakytina ne tik apie pinigų energiją, bet ir apie asmeninę paties žmogaus energiją. Daugiausia energijos turi Dievas – todėl Jis ir turi didžiules galimybes.

Pasitelkiant pinigų energiją galima valdyti. Tokiu atveju būtina rezonuoti su ta energija, išmanant dėsnius, kuriems ji paklūsta.

Trys Visatos dėsniai apie pinigus: gausos principai

1. PIRMASIS PINIGŲ ENERGIJOS DĖSNIS: PINIGŲ ENERGIJA PAKLŪSTA DĖMESINGUMUI

Pirmasis pinigų energijos dėsnis skelbia: „Gausos energija paklūsta dėmesingumui.“ Tokius žodžius aš girdėjau ir iš kinų, ir iš havajiečių dvasinių mokytojų. Dėmesys apskritai labai svarbus kalbant apie energijas. Nuo mūsų dėmesingumo, sutelktumo priklauso, kokią energiją – vargingumo ar turtingumo – pritrauksime į savo gyvenimą.

Dėmesingumas reiškia minčių bei norų kontroliavimą. Dėmesio valdymas – tai tam tikras psichikos „auklėjimas“. Dėmesingumo „auklėjimas“ – tai labai svarbi, galima sakyti, grandis veikloje, kuria pritraukiami pinigai.

Advertisements

Nesigėdykite galvoti ir svajoti apie pinigus, sutelkti savo dėmesį į pinigų energiją. Deja, bet nė vienas iš mus supančio pasaulio elementų nėra taip smarkiai susijęs su blogais mitais ir prietarais kaip pinigai.

Net apie seksą žmonės galvoja kur kas atviriau bei sąžiningiau nei apie pinigus. Galvokite apie gerovės energiją be gėdos ir susikaustymo! Būtent klaidingas požiūris į pinigus ir sukelia gobšumą, vagystes, varganą gyvenimą, kuriame viešpatauja aibė problemų ir liūdesys.

2. ANTRASIS PINIGŲ ENERGIJOS DĖSNIS: VISI MŪSŲ KETINIMAI SUGRĮŽTA BUMERANGU

Antrasis pinigų energijos dėsnis: „Bet koks mūsų ketinimas sugrįš bumerangu.“ Praktiškai tai reiškia, kad aš suaktyvinu objektą, į kurį sutelkiamas mano dėmesys, ir mano energija kaip magnetas pritraukia atsakomąją energiją ir dėmesį. Dėmesys veikia kaip didinamasis stiklas, fokusuojantis spindulius į vieną tašką.

Taigi, norint pritraukti pinigus, reikia tapti savotišku magnetu, reikia atkreipti į save jų „dėmesį“.

3. TREČIASIS PINIGŲ ENERGIJOS DĖSNIS: ATIDUOK SU DŽIAUGSMU, KAD GAUTUM SU DŽIAUGSMU

Trečiasis pinigų energijos dėsnis skelbia: „Negalima likti skolingam.“ Bet jeigu jau pasiskolinote pinigų, gražinkite juos su džiaugsmu. Kas atiduoda skolą (ir apmoka savo sąskaitas – už butą, komunikacijas, komunalines paslaugas ir kt.) su džiaugsmu, tas būtinai praturtės: džiaugsmo energija pritrauks tokiam žmogui pinigų energiją. Principas „atiduok su džiaugsmu, kad ir gautum su džiaugsmu“ – tai pagrindinis darbo su pinigų energija principas.

Advertisements

JŪSŲ ĮSITIKINIMAI

Kiekvienam žmogui galioja individuali, tik jam būdinga priežastis, dėl kurios pinigų srautas jo gyvenime gali būti blokuojamas. Tai gali būti ir iš kartos į kartą perduodama giminės programa, ir šiame gyvenime susikurti prietarai, susiję su vienokia ar kitokia neigiama patirtimi.

Ką jūs vaikystėje girdėjote iš savo tėvų apie pinigus? Gal tai, kad „pinigai nedalijami veltui“, o „yra sunkiai uždirbami“? Arba tai, kad jie „neauga ant medžių“ ir, kaip mėgdavo sakyti mano senelė, pati, beje, kilusi iš gana pasiturinčios šeimos, – „jeigu jau negyvenome kaip turtuoliai, tai neverta ir pradėti“.

O gal jūsų vaikystė prabėgo be vargo ir rūpesčių, su artimaisiais, kurie saugojo jus nuo buitinių problemų ir laikė atokiai nuo finansinių klausimų aptarimo. Ir tik pradėję savarankiškai gyventi ėmėte pastebėti, jog pinigai kažkaip jūsų vengia arba „teka pro pirštus“ ir ilgai neužsibūna?

Visi tokie įsitikinimai, susiformavę dėl giminių ir artimųjų, visuomenės, kolektyvinių programų įtakos, įsišaknijo jūsų pasąmonėje ir daro įtaką jūsų įsivaizdavimui, kas jums saugu ir pasiekiama.

Jūs galite svajoti, norėti, manifestuoti bet ką, bet neigiami įsitikinimai kliudys jums pasiekti finansinę sėkmę.