23 auksiniai gyvenimo principai


1. Veidrodžio principas. Prieš vertindami kitus atkreipkite dėmesį į save.

2. Skausmo principas. Įskaudintas žmogus pats skaudina kitus.

3. Aukštesnio kelio principas. Pereiname į aukštesnį lygį, kai pradedami su kitais elgtis geriau, nei elgiamasi su mumis.

4. Bumerango principas. Kai padedame kitiems, padedame sau.

5. Plaktuko principas. Niekada nenaudokite plaktuko ant pašnekovo kaktos tupinčiam uodui nužudyti.

6. Mainų principas. Užuot statydami kitus į vietą, turite į jų vietą pastatyti save.

7. Mokymosi principas. Kiekvienas žmogus, kurį sutinkame, potencialiai gali mus ko nors išmokyti.

8. Charizmos principas. Žmonės domisi žmonėmis, kurie domisi jais.

9. 10 balų principas. Tikėjimas geriausiomis žmogaus savybėmis įprastai verčia juos parodyti savo geriausias savybes.

10. Konfrontacijos principas. Iš pradžių pasirūpinkite žmonėmis, tik po to pradėkite su jais konfrontuoti.

11. Akmeninės uolos principas. Pasitikėjimas – bet kokių santykių pagrindas.

12. Lifto principas. Puoselėdami santykius galime žmones nuleisti į apačią arba užkelti į viršų.

13. Situacijos principas. Niekada neleiskite, kad situacija jums būtų svarbiau už santykius.

14. Bobo principas. Kai Bobas turi problemų su visais, didžiausia problema dažniausiai būna jis pats.

15. Prieinamumo principas. Lengvai bendraujant su kitais, padeda ir kitiems laisvai jaustis su mumis.

16. Apkaso principas. Kai rengiesi mūšiui, išsikask tokį apkasą, kad jame tilptų draugas.

17. Žemdirbystės principas. Visus santykius reikia kultivuoti.

18. 101 procento principas. Surasti 1 procentą, su kuriuo sutinkame, ir nukreipti į jį 100 procentų mūsų pastangų.

19. Kantrybės principas. Keliauti su kitais visada lėčiau nei keliauti vienam.

20. Šventimo principas. Tikrasis santykių patikrinimas yra ne tik tai, kiek esame atsidavę draugams, kai jie patiria nesėkmę, bet ir tai, kaip džiaugiamės, kai jiems nusišypso sėkmė.

21. Draugystės principas. Esant kitoms vienodoms sąlygoms, žmonės sieks dirbti su tais, kurie jiems patinka; esant kitoms nelygioms sąlygoms, jie vis tiek tai darys.

22. Bendradarbiavimo principas. Bendras darbas padidina bendro laimėjimo tikimybę.

23. Pasitenkinimo principas. Esant puikiems santykiams, malonumui patirti šalims pakanka tiesiog būti kartu.