Emocionalumas – tai kvailumo kaukė


Autorė — psichologas Michailas Litvakas

Kvailumas labai dažnai slepiasi po emocionalumo kauke. Kvailas žmogus, atsakydamas į pastabą dėl netinkamo elgesio, pareikš: „Aš – emocionalus žmogus!“ Turėdamas omeny neigiamas emocijas: pyktį, baimę, nerimą, ilgesį.

Psichologai jau seniai nustatė, kad informacijos deficitas ir nemokėjimas vertinti situacijos sukelia stiprias neigiamas emocijas ir protingam, ir kvailam žmogui. Tačiau protingas žmogus iš savo nesėkmių daro išvadas, gauna patirties ir kitą kartą ši situacija jam tampa įprasta. Ji nebesukelia neigiamų emocijų, kadangi viskas yra aišku, nors ir klostosi nelabai gerai.

Reikia veikti – ir tada emocijoms būdinga energija virsta veiksmu. Kvailam žmogui ji pasireiškia irzlumu. Tik karštakošis kvailys išlieja emocijas ant kitų, o irzlus jas sulaiko, nukreipia į save ir netgi tuo didžiuojasi: „Viduje viskas verda, bet aš tvardausi.“ Tai blogiausias psichologinio pasiruošimo variantas. Žmogui įgaunant daugiau proto, jis tampa ramesnis ne tik iš išorės, bet ir viduje.

Ar protingas žmogus emocionalus? Taip, netgi labai. Tik visos jo emocijos nukreipiamos į veiksmą. Jis primena upę, kurios paviršius lygus, o vidus – gilus. Jos srauto jėga jaučiama tik įbridus į upę. Štai kodėl protingi žmonės nėra labai išoriškai pastebimi. Emocionalus, kvailas žmogus primena kalnų upelį, kurio vanduo liejasi į visas puses (karštakošiškumas) arba turi aukštus slenksčius (irzlumas). Bet kuriuo atveju tai nėra didelė upė.

Ir dar viena analogija, atspindinti proto ir jausmų tarpusavio santykį. Į protą reikėtų žvelgti kaip į emocijų vamzdį. Todėl emocionaliam žmogui reikia turėti platesnį intelekto vamzdį negu mažai emocionaliam. Tada visos emocijos bus nukreiptos į veiksmą. O kai žmogus užsiėmęs, jis turi tik vieną teigiamą emociją – interesą. Tada jis pasiekia sėkmės ir jo emocijos iš plataus, aukšto intelekto vamzdžio suteka į begalinį džiaugsmo vandenyną. Dauguma bijo įgauti daugiau proto, nes mano, jog taps bejausmiais džiūvėsiais. Bet šios baimės yra bergždžios. Atvirkščiai! Tik protingas žmogus gali mėgautis ir kuo aukštesnis intelektas, tuo aukštesnis mėgavimosi lygis.