Pasakėčia apie laimę. Perskaitysite per 30 sekundžių, bet prisiminsite visą gyvenimą


Kartą Laimė ėjo mišku ir staiga įkrito į duobę, sėdi joje ir garsiai verkia.

Ėjo pro šalį žmogus, Laimė jį išgirdo ir šaukia iš duobės:

– Gerasis žmogau! Ištrauk mane iš čia!

– O ką man už tai duosi? – klausia žmogus.

– O ko norėtum? – atsako Laimė.

– Noriu didelio ir gražaus milijono vertės namo su vaizdu į jūrą…

Laimė padovanojo žmogui namą, jis apsidžiaugė, tuojau pat jame apsigyveno ir visiškai pamiršo apie pagalbą Laimei. Sėdi Laimė duobėje ir dar garsiau verkia. Pro šalį ėjo kitas žmogus, Laimė išgirdo žingsnius ir šaukia:

– Žmogau, ištrauk mane iš čia!

– O kas man už tai? – klausia jis.

– O ko tu nori?

– Noriu daug gražių ir brangių mašinų, pačių įvairiausių markių.

Suteikė Laimė žmogui tai, ko jis prašė. Žmogus taip apsidžiaugė, kad tuoj nulėkė savo keliais naujų mašinų bandyti.

Laimė visai neteko vilties. Staiga išgirdo trečio žmogaus žingsnius. Pašaukė jį:

– Gerasis žmogau, prašau, ištrauk mane iš čia…

Žmogus ištraukė Laimę iš duobės ir nuėjo savo keliu. Laimė džiaugsmingai nusekė paskui jį ir klausia:

– Ko norėtum mainais už tai, kad man padėjai?

– Nieko man nereikia, – nusišypsojo keistas žmogus.

Nuo tada Laimė taip ir sekioja tą žmogų, niekada nuo jo neatsilikdama…