Neįkainojami patarimai automobilininkams


1. Situacija: jūs stovite kelyje ir praleidžiate mašinas norėdami pasukti į kairę.

Patarimas: jokiu būdu iš anksto nesukite vairo. Ratai turi stovėti tiesiai, antraip vienas netikėtas stiprus smūgis į galą, ir jūsų automobilis atsidurs po pro jus važiuojančio furgono ratais.

2. Situacija: dėl nelaimingo atsitiktinumo jūs rėžėtės į kelkraštį arba tiesiog pagavote sniego luitą kelio kairėje/dešinėje.

Patarimas: vadovaukitės savo instinktais ir jokiu būdu staigiai nesukite vairo į priešingą pusę. Tvirtai suimkite vairą ir nenuimdami kojos nuo greičio pedalo sukite į šalį. Tokiu atveju mašina ims prarasti greitį ir grįš į kelią.

3. Situacija: jūs pamiršote perjungti neutralią pavarą.

Patarimas: tučtuojau ištaisykite situaciją. Kelionė neutralia pavara atima iš jūsų galimybę pagreitėti ir laiku efektyviai stabdyti.

4. Situacija: prieš jus — posūkis.

Patarimas: esant tokiai situacijai, stabdyti itin pavojinga. Posūkyje turi būti tik kontroliuojamas greitėjimas!

Advertisements

5. Situacija: jūs važiuojate paskui mašiną, kurios vairuotojas niekur neskuba, ir norite ją aplenkti.

Patarimas: visuomet pasilikite rezervinio manevro galimybę. Pavyzdžiui, išvažiuokite į priešpriešinę juostą ir likite gale tol, kol 100 proc. nebūsite įsitikinę, kad tikrai saugu lenkti. Jei kas nutiktų, jūs visada galėsite grįžti į savo juostą.

6. Situacija: jūs važiuojate keliu ir pastebite, kad priešpriešinė mašina nespėja aplenkti.

Patarimas: įjunkite dešinį posūkio signalą ir prisispauskite prie kelkraščio.

7. Situacija: jūs jaučiate, kad mašiną užneša.

Patarimas: nurimkite ir pasistenkite išvengti panikos bei bruzdesio. Veikti reikia tvirtai, bet sklandžiai. Tiesiog dabar išmokite, kas yra „nunešimas“ ir „užnešimas“, koks tarp jų skirtumas ir kaip veikti priklausomai nuo mašinos pavaros. Iš tikrųjų yra tik viena situacija be išeities: kai užneša priekį leidžiantis nuo kalno. Visa kita – pataisoma!

8. Situacija: jūs bijote ekstremalių situacijų kelyje, nes nepasitikite savo automobiliu.

Patarimas: išbandykite, ką sugeba jūsų mašina, lygioje aikštelėje. Pasitreniruokite ekstremaliai stabdyti ir įsibėgėti. Tai padės įgauti pasitikėjimo savimi esant nestandartinėms situacijoms kelyje.

Advertisements

9. Situacija: jūs greitai važiuojate kaire kelio juosta ir matote, kad priešpriešinėje juostoje – spūstis.

Patarimas: pristabdykite, nes iš už kiekvieno stovinčio automobilio jums po ratais gali iššokti pėsčiasis, kuris jūsų tiesiog nemato.

10. Situacija: jūs judate nedideliu greičiu kaire kelio juosta, o tuo metu dešinėje kelio juostoje visi stovi.

Patarimas: pristabdykite. Greičiausiai mašinos praleidžia pėsčiąjį dešinėje.

11. Situacija: jūs važiuojate ir matote kelkraštyje žmogų su vaikais arba vienus vaikus.

Patarimas: pristabdykite. Nėra garantijos, kad vaikučiams neparūps bėgti per gatvę būtent tuomet, kai jūs važiuosite pro juos.

12. Situacija: jūs važiuojate dideliu greičiu ir matote kliūtį (gyvūną, ratą, nugriuvusį medį, maišus ir t. t.).

Patarimas: likite šaltakraujiški ir nedarykite staigių judesių vairu. Gyvūno, pavyzdžiui, išgelbėti jūs gal ir nesugebėsite, bet štai savo ir aplinkinių gyvybei sukelsite riziką.

Ir pabaigoje dar vienas patarimas: visuomet kontroliuokite savo greitį. Nėra tokios avarijos, apie kurią negalima būtų pasakyti: „Jei būčiau važiavęs lėčiau, būtų buvę galima viso to išvengti!”