„Mes daliname patarimus kibirais, o priimame juos lašais“. 23 Konfucijaus mintys apie gyvenimą


„Mes daliname patarimus kibirais, o priimame juos lašais“. Konfucijus

Konfucijus buvo paprastas žmogus, tačiau jo mokymas neretai vadinamas religija. Nors teologijos klausimai konfucianizmui nėra svarbūs, tačiau visas mokymas remiasi morale, etika bei žmogaus santykių su kitu žmogumi principais.

Konfucijus vienas pirmųjų paskelbė aukštos dorovės ir harmoningos visuomenės sukūrimo idėją. O auksinė jo etikos taisyklė skamba kaip: „Ko pats netrokšti, nedaryk kitam“.

Konfucijaus mokymai sulaukė tokio žmonių palaikymo, kad Kinijoje tapo vyraujančiu ir tokiu išliko beveik 20 šimtmečių.

Pateikiame 23 išmintingus Konfucijaus aforizmus apie gyvenimą:

1. Žmogus, kuris užduoda klausimą yra kvailys minutei. Žmogus, kuris nori paklausti, bet to nepadaro – kvailys visam gyvenimui.

2. Viskas turi savo grožį, bet ne visi gali tai pamatyti.

3. Jei rengiesi keršyti, pirma iškask du kapus.

Advertisements

4. Nesielvartauk, kad žmonės tavęs nepažįsta, liūdniau, kai tu nepažįsti žmonių

5. Didis žmogus visko ieško savyje, menkas – kituose.

6. Žmogus, neturintis meilės, negali ilgai gyventi skurde ir negali nuolat viskuo džiaugtis.

7. Nesitikėk greitos sėkmės ir nesusigundyk menka nauda. Paskubėjęs nepasieksi tikslo, susigundęs mažais dalykais, nenuveiksi didžiųjų.

8. Duok patarimus tik tiems, kurie ieško išminties pripažinę savo neišmanymą.

9. Šalyje, kur yra tvarka, veik ir kalbėk drąsiai. Šalyje, kur nėra tvarkos, veik drąsiai, bet kalbėk apdairiai.

10. Senovėje žmonės nemėgo daug kalbėti. Atsilikti nuo savo žodžių buvo gėdinga.

11. Mes daliname patarimus kibirais, o priimame juos lašais.

12. Mano tikslas – tiesa, mano padėjėjas – dorovingumas, mano atrama – žmogiškumas, mano atokvėpis – menai.

13. Rytą pažinus tiesą, vakare galima numirti.

14. Sunkiau už viską palaikyti santykius su moterimis ir nedorais žmonėmis. Jeigu leisi jiems prie savęs priartėti, jie praras kuklumą, jeigu atstumsi – ims neapkęsti.

15. Mokytis ir nemąstyti – beprasmiška. Mąstyti ir nesimokyti – vadinasi paskęsti abejonėse.

16. Susitikęs su garbingu žmogumi, galvok, kaip jam prilygti. Pamatęs nedorą, pažvelk į savo vidų, pasižiūrėk, koks tu esi.

Advertisements

17. Kartais matome daug, bet nepastebime svarbiausių dalykų.

18. Nepakalbėti su žmogumi, su kuriuo verta pakalbėti – vadinasi prarasti žmogų. O kalbėti su žmogumi, su kuriuo kalbėti neverta – vadinasi prarasti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.

19. Kai jums atrodo, kad tikslas yra nepasiekiamas, nekeiskite tikslo – pakeiskite savo veiksmų planą.

20. Kaip brangakmenis negali būti nušlifuotas be trinties, taip ir žmogus negali tapti sėkmingu be tam tikro sunkių bandymų kiekio.

21. Kilnus žmogus galvoja apie pareigą. Negarbingas žmogus galvoja apie naudą.

22. Nenusiminkite, kad neinate aukštų pareigų. Stenkitės būti verti pareigų. Nenusiminkite, kad jūsų nepažįsta. Stenkitės būti verti, kad jus pažįstų.

23. Trys keliai veda į žinias: mąstymo kelias yra kilmingiausias kelias, imitacijos kelias yra paprasčiausias, o patirties kelias yra karčiausias.