35 šmaikštūs žydų tautos posakiai


Visos tautos turi savitą pasaulėžiūrą, kuri geriausiai išreiškiama jų posakiais bei patarlėmis. Sklinda gandai apie ypatingą žydų tautos išmintį, ir tai nėra atsitiktinumas! Štai keletas šmaikščių žydiškų patarlių bei posakių, kurie jūs įtikins šios tautos išmintingumu:

1. Turėti pinigų ne taip gerai, kaip yra blogai jų neturėti.

2. Adomas – pirmasis laimės kūdikis, nes jis neturėjo uošvės.

3. Jeigu problemą galima išspręsti pinigais, tai ne problema, o išlaidos.

4. Dievas davė žmogui dvi ausis ir vieną burną, kad jis daugiau klausytų ir mažiau kalbėtų.

5. Teapsaugo tave Dievas nuo blogų moterų, o nuo gerų saugokis pats!

6. Įsipylei vyno – išsiliejo paslaptis.

7. Dievas negali būti visur vienu metu, todėl jis sukūrė motinas.

8. Nebūk saldus – kitaip tave suvalgys. Nebūk kartus – tave išspjaus.

9. Saugokis ožio iš priekio, arklio – iš užnugario, o kvailio – iš visų pusių.

10. Svečias ir žuvis po trijų dienų ima dvokti.

Advertisements

11. Žinios daug vietos neužima.

12. Geriau žydas be barzdos negu barzda be žydo.

13. Žmogus turi gyventi bent iš smalsumo.

14. Kurčias girdėjo, kaip nebylys pasakojo, kad aklas matė, kaip šlubas greit greit bėgo.

15. Dievas saugo vargšus bent nuo daug kainuojančių nuodėmių.

16. Jeigu labdara nieko nekainuotų, visi būtų filantropai.

17. Kai senmergė išteka, ji tuoj pat virsta jauna žmona.

18. Tėvai moko vaikus kalbėti, o vaikai moko tėvus tylėti.

19. Žvelgiant iš tolo, visi žmonės atrodo geri.

20. Gali būti, kad kiaušiniai protingesni už vištas, bet jie greičiau pašvinksta.

21. Vyrai daugiau nuveiktų, jeigu moterys mažiau kalbėtų.

Advertisements

22. Gerai patylėti sunkiau nei gerai pakalbėti.

23. Bloga žmona blogesnė už lietų: lietus varo namo, o bloga žmona išvaro iš namų.

24. Pasaulio pabaiga artėja ne dėl to, kad per daug žmonių, o dėl to, kad per daug tokių, kurie žmogaus vardo nėra verti.

25. Viešpatie! Padėk man atsistoti ant kojų, o parvirsti aš ir pats galiu.

26. Jeigu gyvenimas nesikeičia į gera, palauk – jis pasikeis į bloga.

27. Kad ir kokia saldi būtų meilė, kompoto iš jos neišvirsi.

28. Kai nėra ką veikti, žmonės imasi didelių darbų.

29. Rinkdamasis iš dviejų blogybių, pesimistas pasirinks abi.

30. Visi skundžiasi pinigų stygiumi, o proto trūkumu nesiskundžia niekas.

31. Tas, kas neturi vaikų, tas gerai juos auklėja.

32. Geriau numirti iš juoko negu iš baimės.

Advertisements

33. Patirtis – tai žodis, kuriuo žmonės įvardija savo klaidas.

34. Žilė – tai senatvės požymis, o ne išminties.

35. Sendamas žmogus mato blogiau, bet daugiau.