15 genialaus pedagogo Antono Makarenko patarimų


Pripažintas sovietmečio epochos pedagogas, Antonas Semionovičius Makarenko, savo laiku sukėlė daug triukšmo visuomenėje: jo autorinės metodikos dėka, net labiausiai „apleisti“ vaikai ir paaugliai išsiauklėdavo ir užaugdavo garbingais asmenimis.

Ar gi tai nepakankama priežastis šiuolaikiniams tėvams pasitelkti jo požiūrį?

1. „Norite sugadinti vaiko sielą? Tokiu atveju viską jam leiskite. Ir su laiku suprasite, kad auginate ne žmogų, o kreivą medį.“

2. „Save stabdyti būtina kiekviename žingsnyje ir tai turi tapti įpročiu… Žmogus be stabdžių – tai sugedusi mašina.“

3. „Jus turite žinoti su kuo jis draugauja, su kuo ir kokius žaidimus žaidžia, kaip jis vertina mokyklą ir mokytojus, kokių turi sunkumų, kaip elgiasi klasėje. “

4. „Merginą reikia mokinti, kad ji net ir malonius jaunuolius pasitiktu su šiokiu tokiu nepasitikėjimu. “

5. „Auklėjimui reikia ne daugiau laiko, o protingo turimo laiko išnaudojimo. “

6. „Išmokyti mylėti, atpažinti meilę, būti laimingam – reiškia išmokyti gerbti save, išmokyti žmogiškosios savivertės. “

7. „Ne tironija, ne pyktis, ne šauksmas, ne maldavimas, ne prašymas, o ramus, rimtas ir dalykiškas nurodymas – štai kaip turi pasireikšti šeimos disciplinos technika… O jeigu dar išmoksite atskirti tikrus vaikų poreikius nuo fiktyvių, patys nepastebėsite, kaip jūsų tėviškas nurodymas pavirs miela ir malonia draugyste tarp jūsų ir jūsų vaiko.“

8. „Jūsų pačių elgesys – esminis dalykas. Negalvokite, kad auklėjate vaiką tik tada, kai su juo kalbate, pamokslaujate ar nurodinėjate jam. Jūs auklėjate jį kiekvieną savo gyvenimo akimirką, net ir tada, kai nesate namuose.“

9. „Vaikas – gyvas žmogus. Tai nėra jūsų gyvenimo ornamentas, tai atskiras pilnas ir turiningas gyvenimas. Pagal emocijų stiprumą, išgyvenimo lygį ir įspūdžių gylį, valios įtampos skaidrumą ir žavumą, vaikiškas gyvenimas yra daug turiningesnis už suaugusiojo gyvenimą.

10. „Išmokyti žmogų būti laimingu negalima, bet galima išauklėti ji taip, kad jis būtų laimingas.“

11. „Tėvų reiklumas sau, tėvų pagarba savo šeimai, tėvų kiekvieno savo žingsnio kontrolė – štai pirmasis ir pagrindinis auklėjimo metodas.“

12. „Vaikų auklėjimas – nesudėtingas dalykas, kai vykdomas be nervų tampymo, kaip sveiko, ramaus, normalaus, protingo ir linksmo gyvenimo dalis. Aš kaip tik visada stebėjau, jog ten, kur auklėjimas vyksta be įtampos, jis pasiseka gerai.“

13. „Kiekvieno vaiko gyvenime nutinka daugybė įvykių, kai vaikas nežino, kaip turėtų pasielgti, kai jam reikalingas patarimas ir pagalba. Galbūt, jis neprašys jūsų pagalbos, nes nemokės to padaryti, tada jūs patys turėtumėte ją pasiūlyti. Ji gali būti suteikta kaip tiesioginis patarimas, kartais kaip juokas, kartais kaip nurodymas, o kartais net kaip įsakymas. Jeigu pažįstate savo vaiko gyvenimą, patys suprasite, kaip geriau pasielgti.“

14. „Kai kuriais atvejais vaikui būtina leisti pačiam išeiti iš sudėtingos situacijos, reikia, kad jis priprastų pats susidoroti su kliūtimis ir spręsti sudėtingesnius klausimus. Tačiau visada reikia stebėti, kaip vaikas atlieką šią operaciją, negalima leisti jam susipainioti ir prarasti viltį. Kartais svarbu, kad vaikas matytų jūsų atidumą, dėmesį ir pasitikėjimą jo jėgomis.“

15. „Tarp mūsų: pedagogų rate yra nemažiau nekokybiškai atliekančių savo darbą, nei kitur. Ir atvirkščiai, dažnai nuostabūs vaikai užauga pas tuos tėvus, kurie nematė nei juodojo nei paradinio įėjimo į pedagogikos mokslą.“