„Tau sugrįš viskas, ką padarei“ – išmintinga pasakėčia


XX a. pradžioje vienas Škotijos ūkininkas grįždamas namo ėjo pelkėta vietove. Staiga išgirdo pagalbos šauksmą ir puolė bėgti link tos vietos. Pribėgęs pamatė pelkėje įklimpusį mažą berniuką.

Berniukas visaip bandė išlipti iš klampios pelkės masės, bet kiekvienas jo judesys tik priartindavo mirtį. Berniukas šaukė iš nevilties ir baimės.

Ūkininkas staigiai nukirto storą šaką, atsargiai priartėjo ir ištiesė ją skęstančiam berniukui. Galiausiai jam pavyko pasiekti saugią vietą. Berniukas drebėjo ir negalėjo sulaikyti ašarų, bet svarbiausia – jis buvo išgelbėtas!

– Eime į mano namus, – pasiūlė jam ūkininkas. – Tau reikia nusiraminti, išdžiūti ir sušilti.

– Ne, ne, – berniukas papurtė galvą. – Manęs laukia tėtis. Turbūt jis labai jaudinasi.

Dėkingai pažvelgęs savo gelbėtojui į akis berniukas nubėgo link namų…

Rytą ūkininkas pamatė, kaip prie jo fermos sustojo prabangi karieta, traukiama nuostabaus grožio arklių. Iš jos išlipo prabrangiai apsirengęs ponas ir pasiteiravo:

– Ar tai Jūs vakar išgelbėjote mano sūnų?

– Taip, aš, – atsakė ūkininkas.

Advertisements

– Kiek aš Jums skolingas?

– Labai prašau, neįžeidinėkite manęs, pone. Jūs man nieko nesate skolingas – pasielgiau taip, kaip būtų pasielgęs bet koks normalus žmogus.

– Ne, aš negaliu visko taip palikti. Mano sūnus man yra be galo brangus. Įvardykite bet kokią sumą, – atkakliai prašė lankytojas.

– Daugiau tikrai nenoriu kalbėti šia tema. Viso gero, – ūkininkas apsisuko ir ruošėsi eiti. Staiga ant slenksčio pasirodė jo sūnelis.

– Tai Jūsų sūnus? – paklausė turtingas svečias.

– Taip, – išdidžiai atsakė ūkininkas, glostydamas mažylio galvą.

– Padarykime taip. Pasiimsiu Jūsų sūnų su savimi į Londoną ir apmokėsiu jo mokslą. Jeigu jis yra toks pat kilnus, kaip ir jo tėvas, nė vienas nesigailėsime dėl šio sprendimo.

Praėjo keleri metai. Ūkininko sūnus baigė mokyklą, vėliau – medicinos universitetą ir greitu metu išgarsėjo kaip žmogus, išradęs peniciliną. Jis buvo Aleksandras Flemingas.

Prieš pat karą į vieną iš turtingų Londono klinikų pateko to paties pono sūnus su stipriu plaučių uždegimu.

Advertisements

Kaip manote, kas išgelbėjo jo gyvybę šį kartą? Anot legendos, tai buvo penicilinas, kurį išrado Aleksandras Flemingas.

Turtingas ponas, suteikęs Flemingui galimybę mokytis, buvo Randolfas Čerčelis, o jo sūnus – Vinstonas Čerčilis, vėliau tapęs Anglijos premjeru.

Kartą Vinstonas Čerčilis pasakė: „Tau sugrįš viskas, ką padarei.“