8 Budos pamokos


„Budda“ išvertus reiškia „pažadintas“ arba „apsišvietęs“.

Jo mokyme nėra nieko, kas prieštarautų bet kurio kito judėjimo, religinio ar filosofinio, vidinės harmonijos pagrindams. Šios pamokos yra universalios ir amžinos, o susipažinti su jomis įdomu protui ir naudinga sielai:

1. Pradėti nuo mažo – tai normalu. Ąsotis prisipildo palaipsniui, lašas po lašo. Kiekvienas meistras kažkada buvo mėgėjas. Jeigu esate nuoseklus ir kantrus, pasieksite sėkmę. Niekas negali padaryti pažangą tik per vieną naktį: sėkmė ateina pas tus, kas pasirengęs pradėti nuo paties mažiausio ir uoliai dirbti, kol ąsotis prisipildys.

2. Mintys yra materialios. Mūsų sąmonė – tai viskas. Jeigu žmogus kalba arba veikia su blogomis mintimis, jį persekioja skausmas. O jeigu žmogus kalba arba veikia su gerais ketinimais, paskui jį seka laimė. Kad teisingai gyventum, reikia užpildyti smegenis „teisingomis“ mintimis. Teisingas mąstymas duos viską, ko tik norėsite; neteisingas mąstymas – pyktį, kuris galų gale sugriaus viską.

3. Atleisti. Sulaikyti pyktį savyje – tas pats, kaip griebti karštą anglį ketinant mesti ją į ką nors dar, tačiau sudegsite būtent jūs. Kai jūs išlaisvinate tuos, kas užrakintas neatleidimo kalėjime, jūs išlaisvinate iš šio kalėjimo patį save. Jūs nieko negalėsite gniaužti negniauždamas ir savęs irgi. Mokykitės atleisti. Mokykitės atleisti greičiau.

4. Jūsų poelgiai yra reikšmingi. Kad tobulėtume, turite veikti; kad greitai tobulėtume, turite veikti kiekvieną dieną. Patarlė sako: „Dievas duoda kiekvienam paukščiui kirminą, bet nemeta jo į lizdą“. Buda pasakė: „Aš netikiu likimu, kuris nukrenta ant žmonių, kai jie veikia, bet aš tikiu likimu, kuris nukrenta ant jų, kai jie neveikia“.

Advertisements

5. Stenkitės suprasti. Mes nustojome kovoti už tiesą, mes pradėjome kovoti tik už save. Iš radžių pabandykite suprasti ir tik po to stenkitės, kad jus suprastų. Jūs turite dėti visas savo pastangas, kad suprastumėte kito žmogaus požiūrį. Išklausykite kitus, supraskite jį požiūrį ir jūs gausite ramybę. Labiau susikaupkite ties tuo, kad būtumėt laimingas, nei būtumėt teisus.

6. Nugalėkite save. Geriau nugalėti save, nei laimėti tūkstančius kovų. Tokios pergalės negalės atimti nei angelai, nei demonai, nei rojus, nei pragaras. Kad nugalėtum save, reikia kontroliuoti savo mintis. Jos neturi siautėti, kaip jūros bangos. Jūs galite pagalvoti: „Aš negaliu kontroliuoti savo minčių. Mintis ateina, kai užsimano“. Į tai aš atsakau: jūs negali uždrausti paukščiui praskristi virš jūsų, bet be abejonės, jūs galite sutrukdyti jai sukurti lizdą jūsų galvoje.

7. Gyvenkite harmonijoje. Harmonija ateina iš vidus. Neieškokite išorėje to, kas gali būti tik jūsų širdyje. Tiesa slypi tame, kad harmoniją galima rasti tik savo viduje. Harmonija – tai ne naujas darbas, ne nauja mašina ar nauja santuoka; harmonija – tai pasaulis sieloje, ir jis prasideda no jūsų.

8. Būkite dėkingi. Atsikelkime ir padėkokime už tai, kad jeigu mes nesimokėme daug, tai bent jau neišlaidome daug laiko, o jeigu ir praradome laiko, tai bent jau nesusirgome, jeigu susirgome, tai bent jau nemirėme. Visada atsiras kažkas, už ką verta padėkoti. Nebūkite tiek pesimistiški, kad minutei, net vaidų momentu, jūs negebėtumėte suvokti bent 10 dalykų, už kuriuos verta būti dėkingam. Ne visi galėjo atsibusti šiandien ryte, vakar kai kurie užmigo paskutinį kartą. Visada yra kažkas, už ką verta padėkoti.

Advertisements

12 Budos postulatų – priminimų apie laimingą gyvenimą:

 • Didžiausias priešas žmogaus gyvenime – tai jis pats.
 • Didžiausia kvailystė žmogaus gyvenime – tai melas.
 • Didžiausias liūdesys žmogaus gyvenime – tai pavydas.
 • Didžiausias klaida žmogaus gyvenime – prarasti patį save.
 • Didžiausia kaltė žmogaus gyvenime – nedėkingumas.
 • Didžiausias praradimas žmogaus gyvenime – vilties praradimas.
 • Didžiausias turtas žmogaus gyvenime – sveikata ir protas.
 • Didžiausia dovana žmogaus gyvenime – didžiadvasiškumas.
 • Didžiausias trūkumas žmogaus gyvenime – nesupratingumas.
 • Didžiausia paguoda žmogaus gyvenime – geri poelgiai.
 • Labiausiai verta užuojautos žmogaus gyvenime – savo vertės sumenkinimas.
 • Labiausia verta pasigėrėjimo žmogaus gyvenime – pakilti po kritimo.

Trumpas ir išmintingas Budos patarimas:

Vienas iš pačių naudingiausių gyvenimo įgūdžių – tai mokėjimas greitai pamiršti visa bloga: neužsiciklinti ant nemalonumų, negyventi apmaudais, nesimaudyti susierzinimuose, nelaikyti pykčio. Neverta tempti į savo sielą visokio šlamšto.