Kalba yra tiesiogiai susijusi su sveikata ir finansine gerove


Ir tai galioja ne tik dvasingiems žmonėms, bet ir tiems, kas siekia materialinės sėkmės. Gebėjimui kalbėti ir klausyti visose verslo mokyklose skiriama daug dėmesio. Net kriminaliniame pasaulyje, norint pakilti nusikaltėlių hierarchijoje, reikia mokėti valdyti liežuvį. Ten realūs veiksmai parodo, kad Budos posakis apie tai, kad žmogų galima nužudyti žodžiu, yra labai teisingas. Trys minutės pykčio gali sugriauti dešimties metų draugystę. Žodžiai stipriai lemia mūsų karmą. Galima dešimtmetį užsiimti dvasiniu tobulėjimu ir labdaringa veikla, bet, įžeidus didį žmogų, galima viską prarasti ir degraduoti į žemiausias gyvenimo formas. Kaip taip nutinka? Dėl įžeidimų.

Vedų astrologija teigia, kad šešėlinė planeta Ketu yra atsakinga už įžeidinėjimus. Ketu – tai tokia planeta, kuri greitai reaguoja, dažnai net akimirksniu. Ketu taip pat suteikia išsilaisvinimą. Kita vertus, ji baudžia už įžeidimus ir nepagarbią kalbą bei greitai atima iš žmogaus viską, ko jis pasiekė dvasiniame ir materialiniame pasaulyje.

Vedų civilizacijoje kiekvienas žmogus buvo mokomas labai atidžiai stebėti savo kalbą. Kol žmogus nepradėjo kalbėti, jį sunku pažinti. Kvailį nuo išmintingo žmogaus galima atskirti jam pradėjus kalbėti. Kalba turi labai stiprią energiją. Specialistai teigia, kad žmonių, vartojančių keiksmažodžius ir įžeidimus, tam tikroje kūno vietoje atsiranda juoda dėmė, kuri po metų kitų gali išsivystyti į vėžinį susirgimą.

Advertisements

KALBA – TAI GYVYBINĖS JĖGOS APRAIŠKA

Svarbiausia, kam mums yra skirtas liežuvis – tai maldų ir mantrų skaitymas ir diskutavimas temomis, kurios priartina mus prie dieviškosios malonės. Pagal poreikį taip pat galima aptarinėti praktinius reikalus, bendrauti su artimaisiais. Ajurvedoje sakoma, kad kalba – tai pranos apraiška. Prana – tai gyvybės jėga, Visatos energija. Kuo daugiau pranos, tuo sveikesnis, sėkmingesnis, charizmatiškesnis ir harmoningesnis žmogus. Taigi, prana greičiausiai išsinaudoja žmogui kalbant. Ypač kai žmogus kritikuoja, smerkia, reiškia pretenzijas, keikiasi. Statistiškai 90 procentų visų ginčų vyksta dėl to, kad apie ką nors blogai kalbame.

Geriausiai sekasi žmonėms, kurie kalba maloniai ir geba valdyti savo kalbą. Bhagavadgytoje sakoma, kad kalbos askezė slypi gebėjime sakyti tiesą maloniais žodžiais. Šiurkščiai kalbantys žmonės visose hierarchijose užima paskutines vietas. Tai taikoma ir šalims. Atkreipkite dėmesio, kad šalys, turinčios aukštą kalbos kultūrą, yra sėkmingesnės – Japonija, Vokietija ir iš tikrųjų visos valstybės, įtrauktos į didįjį aštuonetą. Nors dabar ten vyksta kultūrinė degeneracija, kuri apima ir kalbos kultūros degradaciją. Ir tai turi įtakos tiek ekonomikai, tiek dvasiniam gyvenimui. Žmogus, negebantis kontroliuoti savo kalbos, gali būti profesoriumi Vakaruose, tačiau Rytų kultūroje jis bus laikomas labai primityviu.

KARMĄ LEMIA MŪSŲ KALBA

Svarbu atsiminti, kad jeigu ką nors kritikuojame, prisiimame neigiamą karmą ir blogąsias to žmogaus charakterio savybes. Taip veikia karmos dėsnis. Ir taip pat perimame mūsų garbinamo žmogaus savybes. Todėl Vedos ragina visada kalbėti apie Dievą ir šventuosius bei juos šlovinti. Tai paprasčiausias būdas įgyti dieviškųjų savybių. Tad, jeigu norite įgyti kokių nors savybių, tereikia paskaityti apie šventąjį, kuris jų turi arba su kuo nors jo savybes aptarti. Jau seniai pastebėta, kad mes įgyjame savybes žmogaus, apie kurį galvojame ir, atitinkamai, apie kurį kalbame. Todėl net Vakarų psichologai pataria galvoti ir kalbėti apie sėkmingus ir harmoningus žmones. Bet kuo daugiau savyje turime egoizmo ir pavydo, tuo sunkiau mums apie ką nors gerai kalbėti. Turime išmokti nieko nekritikuoti. Turėjau vieną pacientą, kuris pagal horoskopą tam tikru metu turėjo rimtai susirgti, bet jam viskas buvo gerai. Pasiteiravau, ką jis pradėjo veikti šiemet. Jis man atsakė, kad davė įžadą nieko nekritikuoti. Ir pasakė, kad realiai pastebėjo, kad jo gyvenimas pagerėjo, jo dvasinė praktika pasiekė naują lygį.

Advertisements

Mus kritikuojantys atiduoda mums savo teigiamą karmą ir pasiima mūsų neigiamą. Todėl Vedose visada buvo manoma, kad kai mus kritikuoja, tai yra gerai. Kaip kalba dirba su mūsų karma? Mahabharatoje teigiama, kad jeigu numatėte ką nors, ką norite padaryti, niekam apie tai neprasitarkite. Vos tik pradėsite apie tai kalbėti, tikimybė, kad tai įvyks, sumažės 80 procentų, ypač jeigu pasidalinate su pavydžiu ir godžiu žmogumi. Kodėl mažai ir apgalvotai kalbantys žmonės pasiekia daugiau? Jie nepraranda energijos. Kita paprasta su kalba susijusi taisyklė – kai mes padarome ką nors gero kitam žmogui ir pasigiriame kitiems, tuo pačiu momentu prarandame teigiamą karmą ir visus nuopelnus, kuriuos užsidirbome šiuo poelgiu. „… Tegul tavo kairioji ranka nežino, ką dešinioji daro“ (Evangelija pagal Matą, 6:3).