Nikolos Teslos skaičių 3, 6 ir 9 paslaptis pagaliau atskleista


Nikola Tesla atliko begalę paslaptingų eksperimentų, tačiau jis ir pats buvo paslaptis. Beveik visi genialūs protai linkę į tam tikrą apsėdimą. Toks apsėdimas buvo būdingas Nikolai Teslai!

Jis tris kartus apeidavo pastatą prieš užeidamas į jį, savo lėkštes jis valė 18 servetėlių, rinkosi tik tuos viešbučio kambarius, kurie pažymėti skaičiais, dalinamais iš 3.

Kai kas sako, kad jis turėjo OKS, kiti – kad jis buvo labai prietaringas.

Nikolos Teslos skaičių 3, 6 ir 9 paslaptis pagaliau atskleista

Tačiau tiesa slypi daug giliau.

„Jeigu tik suvoktumėte skaičių 3, 6 ir 9 didybę, turėtumėte raktą nuo visatos“ – Nikola Tesla.

Jis turėjo itin stipriai išreikštą OKS ir buvo prietaringas, tačiau šiuos skaičius jis pasirinko dėl tam tikros priežasties. Tesla tvirtino, kad jie buvo itin svarbūs. Bet niekas neklausė.

Jis netgi apskaičiavo susikirtimo taškus aplink planetą, susijusius su skaičiais 3, 6 ir 9

Bet kodėl šie skaičiai?

Advertisements

KĄ NIKOLA TESLA BANDĖ ĮRODYTI PASAULIUI?

Pirmiausia turime suvokti, kad ne mes sukūrėme matematiką, mes ją atradome. Tai Universali kalba ir taisyklė. Kad ir kur bebūtumėte, 1 + 2 visada bus lygus 3. Viskas visatoje paklūsta šiai taisyklei!

Nikolos Teslos skaičių 3, 6 ir 9 paslaptis pagaliau atskleista

Yra tam tikrų dėsningumų, kurie natūraliai atrandami visatoje, dėsningumai, kuriuos atradome gyvenime, galaktikoje, žvaigždėse, evoliucijoje ir beveik visose natūraliose sistemose. Kai kurie iš šių modelių yra „aukso pjūvis“ ir „šventoji geometrija“.

Viena tikrai svarbi sistema, kuriai, matyt, paklūsta gamta – tai „Dvejetainių sistemų galia“, kuriose šablonas prasideda nuo vieno ir tęsiasi padvigubinant skaičius. Ląstelės ir embrionai vystosi pagal šią šventą schemą: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 …

Kai kas tai vadina Dievo planu.

Pagal šią analogiją matematika bus Dievo įspaudas. (Paliekant religiją nuošaly!)

Sūkurinėje matematikoje (torinės anatomijos mokslas) yra pasikartojantis dėsningumas:
1, 2, 4, 8, 7 ir 5 ir t.t. 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4 …

Advertisements

Kaip matote, 3, 6 ir 9 netelpa į šį šabloną. Mokslininkas Marko Rodenas mano, kad šie skaičiai reiškia vektorių nuo trečiosios iki ketvirtosios dimensijos, kurią jis vadina „srauto lauku“. Šis laukas turi būti aukštesnės dimensijos energija, kuri veikia kitų šešių taškų energijos grandinę.

Rendis Povelas, Marko Rodeno mokinys, tvirtina, kad tai yra slaptas raktas į laisvą energiją, kurią Teslai pavyko įvaldyti.

LEISKITE PAAIŠKINTI!

Pradėkime nuo 1, padauginsim iš 2, gausime 2; 2 padauginsim – 4, 4 padauginsim – 8, 8 padauginsim – 16, tai reiškia 1 + 6 lygu 7, 16 padauginsim – 32, rezultate gausime 3 + 2 lygu 5. Jeigu tęsime, laikysimės to paties modelio: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2 …

Jeigu pradėsime nuo 1 atbulai, mes vis tiek gausime tą patį šabloną, tik atbula tvarka: pusė jų yra lygi 0,5 (0 + 5), lygu 5. Pusė iš 5 lygi 2,5 (2 + 5), lygu 7 ir t.t.

Kaip matote, nėra jokios kalbos apie 3, 6 ir 9! Panašu, kad jie yra už šio šablono rėmų.


Advertisements

Nikolos Teslos skaičių 3, 6 ir 9 paslaptis pagaliau atskleista

Tačiau nutinka kažkas keisto, kai pradedate juos dauginti. 3 iš 2 – 6; 6 iš 2 – 12, tai bus 3; Šioje schemoje neminimas 9! Panašu, kad 9 yra už šio šablono rėmų.

Bet jeigu pradėsite dauginti iš 9, visada gausite 9: 18, 36, 72, 144, 288, 576 …

TAI NUŠVIETIMO SIMBOLIS!

Jeigu nuvyksime prie Didžiosios Gizos piramidės, Gizoje pamatysime ne tik tris didžiąsias piramides, esančias viena šalia kitos, atspindinčias žvaigždžių išdėstymą Oriono juostoje, bet ir trijų mažesnių piramidžių grupę, esančių visai šalia didžiųjų piramidžių.


Advertisements

Nikolos Teslos skaičių 3, 6 ir 9 paslaptis pagaliau atskleista

Randame daugybę įrodymų, kad gamta naudoja trejopą ir šešeriopą simetriją. Šios formos egzistavo gamtoje ir senovės žmonės jas naudojo kurdami savo sakralinę architektūrą.

Ar gali būti, kad paslaptingame skaičiuje trys yra kažkas ypatingo? Ar gali būti, kad Tesla šią paslaptį atskleidė ir naudojo šias žinias mokslo ir technikos ribų praplėtimui?

SKAIČIAUS 9 GROŽIS!

Nikolos Teslos skaičių 3, 6 ir 9 paslaptis pagaliau atskleista

Tarkime, yra dvi priešingybės, vadinkite jas šviesiomis ir tamsiomis, jeigu norite. Jos yra tarsi magneto šiaurinis ir pietinis poliai.

Viena pusė – 1, 2 ir 4. Kita pusė – 8, 7 ir 5. Lygiai taip pat, kaip elektra, viskas visatoje yra srautas tarp šių dviejų poliarinių pusių, kaip siūbuojanti švytuoklė: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2 …


Advertisements

Nikolos Teslos skaičių 3, 6 ir 9 paslaptis pagaliau atskleista

Tačiau šios 2 pusės valdomos 3 ir 6; 3 valdo 1, 2 ir 4, o 6 valdo 8, 7 ir 5. Ir jeigu atidžiai pažvelgsite į piešinį, jis tampa dar labiau bauginantis: 1 ir 2 lygu 3; 2 ir 4 lygu 6; 4 ir 8 lygu 3; 8 ir 7 lygu 6; 7 ir 5 lygu 3; 5 ir 1 lygu 6; 1 ir 2 lygu 3…

Tas pats paveiksliukas didesniu mastu – tai faktiškai 3, 6, 3, 6, 3, 6…

Bet net šios dvi pusės, 3 ir 6 valdomos 9, o tai jau kažkas įdomaus.

Atidžiai pažvelgę į piešinį 3 ir 6, suprasite, kad 3 ir 6 lygu 9, 6 ir 3 lygu 9; visi skaičiai kartu lygus 9, abejais atvejais neįskaitant ir įskaitant 3 ir 6!

Tokiu būdu 9 reiškia abejų pusių vienybę. 9 – tai pati visata!

3,6 ir 9!

Įsivaizduokite, ką galime nuveikti, panaudodami šias žinias kasdieniame moksle…

„Tą dieną, kai mokslas pradės tirti ne tik fizinius reiškinius, per vieną dešimtmetį ji pasieks didesnį progresą nei per visus ankstesnius savo egzistavimo šimtmečius“, – Nikola Tesla.