Viena geriausių karaliaus Saliamono patarlių


Kai, sutikęs saulėtekį, karalius Saliamonas nusileido nuo kalno, susirinkusieji papėdėje tarė:
— Mums tu esi įkvėpimo šaltinis. Tavo žodžiai paverčia širdis geresnėmis. O tavo išmintis prašviesina protą. Mes trokštame klausyti tavęs. Pasakyk mums: kas mes esame?
Jis nusišypsojo ir tarė:

— Jūs — pasaulio šviesa. Jūs — žvaigždės. Jūs — tiesos šventykla. Kiekviename iš Jūsų gyvena Visata. Nukreipkite savo protą į širdį, klauskite savo širdies, klausykitės per savo meilę. Palaiminti tie, kas supranta Dievo kalbą.

— Kokia gyvenimo prasmė?

— Gyvenimas — tai kelias, tikslas ir apdovanojimas. Gyvenimas — tai jūsų meilės šokis. Jūsų paskirtis — žydėti. BŪTI — tai didžiulė dovana pasauliui. Jūsų gyvenimas — Visatos istorija. Ir dėl to gyvenimas yra nuostabesnis už bet kokias teorijas. Vertinkite gyvenimą, kaip šventę, nes pats gyvenimas — vertybė. Gyvenimas susideda iš tikrovės. O tikrovės prasmė — būti dabartyje.

— Kodėl nelaimės persekioja mus?

— Ką pasėjote, tą ir pjaukite. Nelaimės — jūsų pasirinkimas. Skurdas — žmogaus kūrinys. O kartumas — nežinojimo vaisius. Kaltindami, prarandate jėgas, o trokšdami išsklaidote laimę. Pabuskite, vargšas tas, kas nepažįsta savęs. O tie, kas neatrado savyje Dievo karalystės — benamiai. Vargšu tampa tas, kas veltui leidžia laiką. Nepaverskite gyvenimo apgailėtinu egzistavimu. Neleiskite miniai pavergti jūsų sielos. Tegul turtas netampa jūsų prakeiksmu.

— Kaip įveikti nelaimes?

— Nekaltinkite savęs. Jūs dieviškos prigimties. Nelyginkite ir neskirstykite. Už viską dėkokite. Džiaukitės, juk džiaugsmas daro stebuklus. Mylėkite save, juk mylintys save, myli viską. Palaiminkite pavojus, juk narsūs suranda palaimą. Melskitės su džiaugsmu — ir nelaimė aplenks jus. Melskitės, bet nesiderėkite su Dievu. Žinokite, garbinimas — geriausia malda, o laimė — geriausias sielos maistas.

— Koks kelias iki laimės?

— Laimingi tie, kas myli, dėkoja. Laimingi tie, kas surado ramybę. Laimingi tie, kas atrado rojų savyje. Laimingi tie, kas su džiaugsmu dovanoja ir su džiaugsmu priima dovanas. Laimingi tie, kas ieško. Laimingi tie, kas pabudo. Laimingi tie, kas įsiklauso į Dievo žodį. Laimingi tie, kas įgyvendina savo pašaukimą. Laimingi tie, kas pažino vienybę. Laimingi tie, kas pajuto Dievo regėjimo skonį. Laimingi tie, kas gyvena harmonijoje. Laimingi tie, kas regi pasaulio grožį. Laimingi tie, kas atsivėrė saulei. Laimingi tie, kas teka, kaip upės. Laimingi tie, kas pasiruošė priimti laimę. Laimingi išmintingieji. Laimingi tie, kas pažino save. Laimingi tie, kas myli save. Laimingi tie, kas garbina gyvenimą. Laimingi tie, kas kuria. Laimingi tie, kas yra laisvi. Laimingi tie, kas atleidžia.

— Kokia gausybės paslaptis?

— Jūsų gyvenimas — didžiausia brangenybė Dievo lobyne. O Dievas — žmogaus širdies brangenybė. Lobiai mūsų viduje neišsenkami, o gausybė aplink mus begalinė. Pasaulis pakankamai turtų tam, kad kiekvienas taptų turtingas. Todėl kuo daugiau atiduodate, tuo daugiau gaunate. Laime stovi ant jūsų namų slenksčio. Atsiverkite gausybei. Verskite viską į gyvenimo auksą. Palaiminti atradę lobį savyje.

— Kaip gyventi šiame pasaulyje?

— Gerkite iš kiekvienos gyvenimo akimirkos, nes ne pragyventas gyvenimas kelia liūdesį. Ir žinokite, jog tai, kas viduje — tas ir išorėje. Pasaulio tamsybės — nuo tamsybių širdyse. Laimė — saulėtekis. Dievo regėjimas — išsisklaidymas šviesoje. Nušvitimas — tai tūkstančio saulių spindesys. Laimingi tie, kas trokšta šviesos.

— Kaip atrasti harmoniją?

— Gyvenkite paprastai. Niekam nekenkite. Nepavydėkite. Tegul abejonės padeda išsivalyti, o ne kelia bejėgiškumą. Skirkite savo gyvenimą gėriui. Kurkite vardan kūrybos, o ne dėl pripažinimo. Vertinkite savo artimuosius kaip apreiškimą. Pakeiskite praeitį, pamiršdami ją. Atneškite į pasaulį kažką naujo. Pripildykite kūną meile. Paverskite meilės energija, nes meilė viską įkvėpia. Kur meilė — ten Dievas.

— Kaip gyvenime pasiekti tobulumą?

— Laimingas žmogaus pakeičia daugelį. Nelaimingi lieka vergais, nes laimė reikalauja laisvės. Iš tiesų, džiaugsmas ten, kur laisvė. Supraskite laimės meną. Atsiverkite pasauliui ir pasaulis atsivers jums. Atsisakę priešpriešos, jūs tapsite valdytojais. Ir, pažvelgęs į visus su meile, jis tarė: — Bet daugybę dalykų jums atskleis tyla…Tik būkite savimi!

Gyvenkite harmonijoje! Būkite savimi!