Žmogus turi būti inteligentas


D. S. Lichačiovas. „Laiškai apie gerą ir nuostabų“.

– Dauguma tiki, kad inteligentas – tai apsiskaitęs ir gerą išsilavinimą (pageidautina humanitarinį) turintis žmogus, kuris, be to, daug keliauja ir moka keletą kalbų.

Bet iš tikrųjų netgi atitinkant visus kriterijus, galima nebūti inteligentu arba būti juo neturint kelių ar visų išvardytų punktų.

Inteligentiškumas pasireiškia ne tik žiniose, bet ir gebėjime suprasti kitą. Jis pasireiškia tūkstančiuose smulkmenų: gebėjime pagarbiai ginčytis, kukliai elgtis prie stalo, nepastebimai (būtent nepastebimai) padėti kitam, saugoti gamtą ir nešiukšlinti aplink save – nešiukšlinti nuorūkomis arba keiksmažodžiais ir blogomis idėjomis (tai taip pat yra šiukšlės, ir dar kokios!).

Pažinojau Rusijos šiaurės ūkininkus, kurie buvo tikri inteligentai. Jie laikė savo namus nuostabiai švarius, mokėjo vertinti geras dainas, mokėjo pasakoti apie praeitį (kas nutiko jiems arba kitiems), gyveno tvarkingai, buvo svetingi ir mandagūs, supratingai elgėsi su svetimu skausmu arba džiaugsmu.

Inteligentiškumas – tai gebėjimas suprasti ir suvokti, tolerantiškas požiūris į pasaulį ir žmones.