„Kai tėvai darbuojasi, o vaikai mėgaujasi gyvenimu – anūkai prašys išmaldos“ – aštrūs japonų posakiai


Gamtos sukurta Japonijos izoliacija nuo likusio pasaulio padarė ją iš tiesų nepakartojama ir unikalia šalimi. Tekančios Saulės šalies kultūra smarkiai skiriasi nuo kitų valstybių kultūrų. Japonai – išmintinga tauta, pripratusi gyventi visiškoje harmonijoje su savimi ir aplinkiniu pasauliu, besimėgaudami kiekvienu momentu, praleistu žemėje. Jie nepakenčia šurmulio ir vietoj to renkasi atidžiai stebėti kiekvieną drugio sparnų suplasnojimą arba kiekvieną žolėje gyvenantį vabaliuką.

Savo mylimiausiems skaitytojams parengėme straipsnį, kuris tiksliai charakterizuoja japonų išmintį. 49 gilių ir jausmingų posakių, kurie gali padėti susivokti įvairiose gyvenimo situacijose. Svarbiausia – įsiklausyti į Tekančios Saulės šalies išmintį ir teisingai suprasti japonų gyvenimo pozicijas.

1. Priežastį ir pleistrą galima priklijuoti bet kur.

2. Švęsti ateina svetimi, sielvartauti – savi.

3. Nereikalingi daiktai – nereikalingas rūpestis.

4. Kai širdyje lengva – ir eisena lengva.

5. Be paprastų žmonių nebūtų didžių žmonių.

6. Padėką prisimink taip pat ilgai, kaip ir skriaudą.

7. Nebuvo atvejo, kad nuogas ką nors pamestų.

8. Kur teisi jėga, ten bejėgė teisė.

9. Padaryk viską, ką gali, o dėl kitko pasikliauk likimu.

10. Nesąžiningai užgyventa laimės neatneš.

11. Paklausti – gėda vieną minutę, o nežinoti – gėda visą gyvenimą.

12. Tiesus žmogus, kaip ir tiesus bambukas, sutinkamas retai.

13. Nepakanka būti vyru ir žmona, reikia dar tapti draugais ir meilužiais, kad vėliau neieškoti jų kitur.

14. Atėjo nelaimė – pasikliauk savimi.

15. Vyras ir žmona turi būti tarsi ranka ir akys: kai rankai skauda – akys verkia, kai akys verkia – ranka šluosto ašaras.

16. Kartais lapas skęsta, o akmuo iškyla.

17. Lengviau surasti dešimt tūkstančių kareivių nei vieną generolą.

18. Bet kuri moteris atrodo graži tamsoje, iš tolo arba po popieriniu skėčiu.

19. Netgi tūkstančio kilometrų ilgio kelias prasideda nuo vieno žingsnio.

20. Pergalė atiteks tam, kuris ištvers pusvalandžiu ilgiau nei jo priešininkas.

21. Pagalvojęs – ryžkis, o pasiryžęs – negalvok.

22. Kelyje reikalingas pakeleivis, o gyvenime – draugas.

23. Nėra priešo, pavojingesnio už durnių.

24. Nelaikyk išeinančio, nevaryk atėjusio.

25. Jūra todėl ir didelė, kad nesibodi mažų upelių.

26. Garbinamą šventyklą atpažinsi iš vartų.

27. Bėdą, kaip ir suplyšusią suknelę, reikia palikti namuose.

28. Niekas nesuklupo gulėdamas lovoje.

29. Nebijok šiek tiek susilenkti – tiesiau išsitiesi.

30. Septynis kartus nukrisk, aštuonis pakilk.

31. Saulė nežino teisių. Saulė nežino neteisių. Saulė šviečia be tikslo ką nors sušildyti. Atradęs save prilygsta saulei.

32. Septynis kartus patikrink prieš suabejodamas žmogumi.

33. Į namus, kur juokiamasi, ateina laimė.

34. Į besišypsantį veidą strėlės nepaleidžia.

35. Turintis linksmą būdą ir geležį kiaurai pereis.

36. Ar geras lankas – priklauso nuo jį įtempiančios rankos.

37. Tobula vaza neatsirado blogo meistro rankose.

38. Šalta arbata ir šalti ryžiai pakenčiami, bet šaltas žvilgsnis ir šaltas žodis – nepakeliami.

39. Jeigu problemą galima išspręsti, neverta dėl jos nerimauti, o jeigu jos išspręsti negalima, nerimauti dėl jos beprasmiška.

40. Blogas žmogus stengiasi pateisinti savo klaidą, geras – ją ištaisyti.

41. Būk savo širdies mokytojas – neleisk širdžiai tapti tavo mokytoju.

42. Kviečio varpa noksta – galvą leidžia, žmogus turtėja – galvą kelia.

43. Greitai – tai lėtai, bet be pertraukų.

44. Kartais viena akimirka brangesnė už lobį.

45. Penkiasdešimt šiandien geriau nei šimtas rytoj.

46. Moteris panorės – kiaurai uolą pereis.

47. Geras pirklys nerodo visų prekių iš karto.

48. Prie tų, kas tyli, laikyk ausį ištempęs.

49. Vienas šuo sulos be priežasties – kiti prisijungs rimtai.