Išmintinga pasakėčia apie moterį, kuri labai išgyveno dėl savo vaiko

Kartą Dievą aplankė moteris. Jos nugarą slėgė didžiulis maišas. – Ar pavargai, moterie? – susirūpino Dievas. – Nusimesk savo naštą nuo pečių, prisėsk, pailsėk.Reklama – Dėkoju, aš neilgam, – atsakė moteris. – Tik paprašysiu ir iš karto grįšiu atgal...

Kodėl raganos taip nemėgsta tekėti

– Tekėk už manęs! – aistringas, gražus, įsimylėjęs, turtingas, na ne grafas, tai bent jau ūkininkas. – Nenoriu tekėti… – tingiai prieštaravo ji. – Tekėk, nepasigailėsi! Visą gyvenimą tave mylėsiu, dievinsiu, rūpinsiuosi, o dar aš kepu...

Pasakėčia apie noro kainą

Kažkur Visatos užkampyje veikė viena parduotuvėlė. Ji jau seniausiai neturėjo iškabos – kažkada ją nusinešė uraganas, o naujos šeimininkas nepakabino, nes kiekvienas vietos gyventojas ir taip žinojo, kad parduotuvė prekiauja norais. Parduotuvės...

Category - Mėgstamiausi