20 neįtikėtinai išmintingų karaliaus Saliamono minčių


1. Tylėdamas net kvailys gali pasirodyti protingas.

2. Pažadėjai – įvykdyk! Geriau nežadėti, negu žadėti ir nevykdyti.

3. Dviese būti geriau nei vienam – jeigu vienas parkris, kitas jį pakels. Bet vargas, jeigu vienas parkris, o jam pakelti kito nebus; net jeigu dviese guli – jiems šilta, o kaip sušilti būnant vienam?

4. Išmintinga žmona stato savo namus, o kvaila – savo rankomis juos griauna.

5. Viskam yra metas ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi. Laikas gimti ir laikas mirti, laikas griauti ir laikas statyti. Laikas išmėtyti akmenis ir laikas juos surinkti. Laikas tylėti ir laikas kalbėti.

6. Kas kasa duobę, tas į ją ir įkris, o kas mes akmenį į kitą, tam jis ir sugrįš.

7. Aš supratau: nėra didesnės laimės, nei džiaugtis savo reikalais, nes tai yra žmogaus dalia – kas gi atves jį pažiūrėti, kas bus po to?

8. Nėra žmogaus, kuriam paklūsta vėjas, ir mirties valanda mums nepavaldi, ir kare nėra poilsio, ir neišgelbės nesąžiningumas nedoro žmogaus.

9. Kas renkasi žodžius – tas saugo savo sielą, o kas plačiai praveria burną – tam vargas.

10. Kantrus geriau už drąsų, o susivaldantis geriau už miesto užkariautoją.

11. Turtai nepadės rūstybės dieną, bet tiesa gali išgelbėti nuo mirties.

12. Kvaila ir graži moteris – tai tas pats, kas kiaulė su auksiniu žiedu nosyje.

13. Protingas mato nelaimę ir slepiasi, o nepatyręs eina pirmyn ir save nubaudžia.

14. Svarbiausia – išmintis: semkis jos ir visomis išgalėmis – proto.

15. Pyktis – žiaurus, įsiūtis – nesustabdomas, bet kas atsilaikys prieš pavydą?

16. Kas yra tarp gyvųjų, tas dar turi vilties.

17. Neapykanta kursto nesantaiką, bet meilė paslepia visas nuodėmes.

18. Išmintis yra naudingesnė nei kvailumas, kaip šviesa yra naudingesnė nei tamsa. Tačiau tiek protingo, tiek kvailo likimas toks pat.

19. Ir nuo juoko kartais skauda širdį, ir po džiaugsmo akimirkos kartais laukia liūdesys.