„Duok kelią durniams ir bepročiams“ – 35 išmintingos japonų patarlės


1. Duok kelią durniams ir bepročiams.

2. Moteris užsimanys – pereis uolą kiaurai.

3. Nestabdyk išeinančio, nevaryk atėjusio.

4. Greitai – tai lėtai, bet be pertraukų.

5. Geriau būti gero žmogaus priešu nei blogo – draugu.

6. Be paprastų žmonių nebūna didingų.

7. Kas labai norės pakilti į viršų, tas sukurs kopėčias.

8. Vyras ir žmona turi būti tarsi rankos ir akys: kai skauda ranką – akys verkia, o kai akys verkia – rankos šluosto ašaras.

9. Saulė nežino teisių. Saulė nežino neteisių. Saulė šviečia be tikslo ką nors sušildyti. Save atradęs žmogus prilygsta saulei.

10. Jūra dėl to ir didelė, kad nesibodi smulkių upelių.

11. Ir tolimas kelias prasideda nuo artimo.

12. Kas geria, tas nežino apie vyno žalą; kas negeria, tas nežino apie jo naudą.

13. Net jeigu kardo prireikė vieną kartą gyvenime, nešiotis jį reikia visada.

14. Gražūs žiedai gerų vaisių neduoda.

15. Vargus, kaip ir suplyšusią suknelę, reikia palikti namie.

16. Kai yra meilė, raupų paliktos žaizdos tokios pat gražios, kaip ir duobutės skruostuose.

17. Niekas nesuklumpa gulėdamas lovoje.

18. Vienas geras žodis gali šildyti tris žiemos mėnesius.

19. Jeigu problemą galima išspręsti, nereikia dėl jos nerimauti, jeigu jos išspręsti negalima, nerimauti dėl jos nėra prasmės.

20. Kai pieši šaką, reikia girdėti vėjo kvėpavimą.

21. Septynis kartus patikrink prieš suabejodamas žmogumi.

22. Padaryk viską, ką gali, o toliau pasikliauk likimu.

23. Per didelis sąžiningumas ribojasi su kvailumu.

24. Namus, kuriuose juokiasi, aplanko sėkmė.

25. Laimi tas, kuris ištveria pusvalandžiu ilgiau nei jo varžovas.

26. Būna taip, kad lapas skęsta, o akmuo plaukia.

27. Į besišypsantį veidą strėlių nepaleidžia.

28. Šalta arbata ir šalti ryžiai pakenčiami, bet šaltas žvilgsnis ir šaltas žodis – nepakeliami.

29. Dešimties – stebuklas, dvidešimties – genijus, o po trisdešimties – paprastas žmogus.

30. Pagalvojęs – ryžkis, o pasiryžęs – nebegalvok.

31. Paklausti – gėda vieną minutę, o nežinoti – gėda visą gyvenimą.

32. Blogas meistras niekada nebuvo sukūręs tobulos vazos.

33. Nebijok šiek tiek pasilenkti – tiesiau išsitiesi.

34. Gilios upės tyliai teka.

35. Jeigu leidaisi į kelią savo noru, tai ir tūkstantis pasirodys vienas.