Henris Fordas: „Kai atrodo, kad visas pasaulis nusiteikęs prieš tave, atmink, jog lėktuvas pakyla judėdamas prieš vėją!“


Henris Fordas gimė 1863 metų liepos 30 dieną. Žymus verslininkas turėjo daug automobilių gamyklų visame pasaulyje. Kai jam sukako 16 metų, pabėgo iš namų ir išvyko uždarbiauti į Detroitą. Parašė keletą knygų, viena kurių vadinosi „Mano gyvenimas ir darbas“.

Dėmesio vertos H. Fordo citatos:

1. Nesėkmės skatina ir motyvuoja pradėti iš naujo ir veikti išmintingiau.

2. Jeigu ir yra koks sėkmės receptas, jis susijęs su gebėjimu perprasti kito žmogaus požiūrį ir pažvelgti į pasaulį jo akimis.

3. Nesvarbu, ar jūs manote, jog jums pavyks, ar manote, kad nepavyks, – bet kuriuo atveju jūs būsite teisus.

4. Kliūtys – tai visuomet tie gąsdinantys dalykai, kurie pasirodo, kai liaujatės žvelgę į savo tikslą.

5. Visada manyk, kad esi pajėgus atlikti vieną ar kitą dalyką, arba manyk, kad nesi pajėgus, – bet kuriuo atveju tu būsi teisus.

6. Jeigu skaldysi malkas pats, jos sušildys tave du kartus…

7. Daugeliui žmonių darbas atrodo sunkus mūšis, kurį reikia užbaigti kuo greičiau. Gyvenimas – tai ne stotelė, o kelionė. Tas, kuris mano, kad sustojo, iš tiesų ritasi žemyn.

Advertisements

8. Pamėgink suvaldyti 50 turtingiausių žydų finansistų, kurie skatina karus siekdami sau pelno, – ir karų nebebus.

9. Pagrindinė kapitalo nauda – ne uždirbti daugiau pinigų, o uždirbti pinigų gyvenimui gerinti.

10. Idėjos yra savaime vertingos, tačiau bet kuri jų galų gale tėra idėja. Svarbu įgyvendinti ją praktiškai.

11. Geriausias draugas tas, kuris visuomet padės mums išreikšti geriausia, ką turime savo sieloje…

12. Mes padarėme pernelyg daug dalykų, kurie atbaido gyvenimo džiaugsmą.

13. Darbdavys neduoda jums pinigų, jis tik skirsto juos. Iš tiesų atlyginimą moka klientas.

14. Kaip gerai, kad liaudis nesupranta, kaip dirba bankai ir panašios sistemos, antraip jau rytoj prasidėtų revoliucija.

15. Jeigu žmogus trykšta entuziazmu, jis galės įvykdyti viską, ko tik geidžia. Entuziazmas – tai bet kokio progreso pagrindas.

16. Didžiausias gėris pasaulyje – tai gebėjimas išsaugoti savo protą jauną.

17. Pinigai nekeičia žmogaus, jie tiesiog padeda pamatyti jį be kaukės. Jeigu žmogus jau buvo egoistiškas, nekantrus arba gobšus, pinigai padės šioms savybėms atsiskleisti, ir tiek.

Advertisements

18. Klausti: „Kas turi būti viršininkas?“ yra taip pat kvaila, kaip klausti: „Kas turi būti tenoras šiame kvartete?“ Žinoma, kad tas, kuris gali atlikti tenoro partiją.

19. Aš niekada nestoviu, jeigu yra galimybė prisėsti, ir niekada nesėdžiu, jeigu galima prigulti.

20. Žmogus miršta, kai nustoja vystytis, o laidotuvės – tai tiesiog formalumas…

21. Žmonės skirstomi į atradėjus ir tuos, kurie plaukia pasroviui. Antrieji paprastai kritikuoja pirmuosius, bet jeigu pastarųjų nebūtų, ir jų gyvenimas tiesiog sustingtų vietoje.

22. Sėkmingi žmonės išsiveržia į priekį išnaudodami tą laiką, kurį likusieji praleidžia tuščiai.