20 psichologo Karlo Gustavo Jungo citatų, kurios padės praplėsti sąmonę


Karlą Gustavą Jungą, Freido mokinį ir vienos iš giluminės psichologijos krypties pradininką galima vadinti pozityviu psichologu ir filosofu. Bet kokios neurozės ar depresijos atveju jis regėjo impulsą praplėsti savo sąmonę.

Surinkome 20 jo išsireiškimų, kurie padės save suprasti ir priimti tokiais, kokie mes esame:

1. Viskas, kas erzina kituose žmonėse, gali padėti geriau suprasti save.

2. Jei esate talentingas žmogus, tai nereiškia, kad kažką gavote. Tai reiškia, kad galite kažką atiduoti.

3. Parodykite man sveiko proto asmenį ir aš jums jį išgydysiu.

4. Mus traukia į praeitį, prie mūsų tėvų ir pirmyn, prie mūsų vaikų, į ateitį, kurios niekada nepamatysime, bet kuria labai norime pasirūpinti.

5. Tai, kam priešiniesi, pasilieka.

6. Depresija panaši į damą juoda apranga. Jeigu ji atėjo, nevyk jos šalin, bet pakviesk prie stalo kaip viešnią ir pasistenk išgirsti, ką ji nori pasakyti.

7. Kartais rankos išsprendžia užduotį, prieš kurią intelektas būna bejėgis.

8. Sapnas – tai mažytės, gerai užslėptos durelės, vedančios į tą pirmapradę kosminę naktį, kuria buvo siela iki sąmonės atsiradimo.

9. Viskas, kas erzina kituose žmonėse, gali padėti geriau suprasti save.

10. Kas neperėjo nuosavų aistrų skaistyklos, tas jų neįveikė iki galo.

11. Jūsų suvokimas praregės tik tada, kai sugebėsite pažvelgti į savo sielą.

12. Aš nesu tai, kas man nutiko. Aš esu tai, kuo nusprendžiau tapti.

13. Galime galvoti, kad visiškai save kontroliuojame. Tačiau draugai gali apie mus papasakoti tai, kuo apie savęs nė nenutuokiame.

14. „Magija“ – tiesiog kitas žodis, apibūdinantis psichologiją.

15. Mūsų asmenybės yra mus supančio pasaulio dalis ir jų paslaptis taip pat yra beribė.

16. Dviejų asmenų susitikimas primena dviejų cheminių medžiagų kontaktą: jei įvyksta nors/ mažiausia reakcija, keičiasi abu elementai.

17. Sunkiausia našta, užgulanti vaiko pečius – tai nenugyventas jo tėvų gyvenimas.

18. Tavo matymas bus aiškus tik jei sugebėsi pažvelgti į savo širdį. Kas žvelgia išorėn – tik sapnuoja, kas žiūri į save – prabunda.

19. Vienatvę nulemia ne tai, kad aplinkui nėra žmonių, o nesugebėjimas kalbėtis su žmonėmis apie tai, kas tau yra svarbu, arba tam tikros pažiūros, kurios kitiems žmonėms yra nepriimtinos.

20. Nesilaikyk įsikibęs išeinančio žmogaus. Kitaip nesutiksi to, kuris ateina.