Kodėl Dievas sukūrė blogį?


Universiteto profesorius uždavė savo studentams tokį klausimą:

– Viską, kas egzistuoja, sukūrė Dievas?

Vienas studentas drąsiai atsakė:

– Taip, sukurta Dievo.

– Dievas sukūrė viską? – paklausė profesorius.

– Taip, pone, – atsakė studentas.

Profesorius paklausė:

– Jeigu Dievas sukūrė viską, vadinasi, Dievas sukūrė blogį, nes jis egzistuoja. Ir laikantis principo, kad mes esame tai, ką darome, Dievas ir yra blogis.

Išgirdęs tokį atsakymą studentas nutilo. Profesorius buvo labai patenkintas savimi. Jis pasigyrė studentams, kad dar kartą įrodė, jog tikėjimas Dievu – mitas.

Dar vienas studentas pakėlė ranką ir paklausė:

– Ar galiu jums užduoti klausimą, profesoriau?

– Žinoma, – atsakė profesorius.

Studentas atsistojo ir paklausė:

– Profesoriau, ar šaltis egzistuoja?

– Kas per klausimas? Žinoma, egzistuoja. Ar niekada jo nejautei?

Studentai pradėjo juoktis iš kolegos klausimo. Vaikinas atsakė:

– Iš tikrųjų, pone, šaltis neegzistuoja. Remiantis fizikos dėsniais tai, ką laikome šalčiu, iš tikrųjų yra šilumos nebuvimas. Žmogų arba daiktą galima ištirti, ar jis turi, ar perduoda energiją.
Visiškas nulis (-460 laipsnių pagal Farenheitą) yra visiškas šilumos nebuvimas. Visa materija tampa inertinė ir negali reaguoti esant tokiai temperatūrai. Šaltis neegzistuoja. Mes sukūrėme šį žodį, norėdami pasakyti, ką jaučiame, kai nėra šilumos.

Studentas tęsė:

– Profesoriau, ar egzistuoja tamsa?

– Žinoma, kad egzistuoja.

– Pone, ir vėl esate neteisus. Tamsa taip pat neegzistuoja. Tamsa iš tikrųjų yra šviesos nebuvimas. Mes galime ištirti šviesą, bet ne tamsą. Mes galime naudotis Niutono prizme, kad išskaidytume baltą šviesą į daugelį spalvų ir ištirti kiekvienos spalvos bangų ilgį. Jūs negalite išmatuoti tamsos. Paprastas šviesos spindulys gali įsibrauti į tamsos pasaulį ir jį nušviesti. Kaip galite sužinoti, kokio tamsumo yra kokia nors erdvė?

Jūs išmatuojate, kiek joje yra šviesos. Argi ne taip? Tamsa – tai sąvoka, kurią vartoja žmogus, kad aprašytų, kas vyksta, jei nėra šviesos.

Galiausiai vaikinas paklausė profesoriaus:

– Pone, ar egzistuoja blogis?

Šį kartą profesorius atsakė neužtikrintai:

– Žinoma, kaip jau sakiau. Matome jį kiekvieną dieną. Žmonių žiaurumas, daugybė nusikaltimų ir prievartos visame pasaulyje. Šie pavyzdžiai yra ne kas kita, o blogio apraiška.

Į tai studentas atsakė:

– Blogis neegzistuoja, pone, arba bent jau jis neegzistuoja jam pačiam. Blogis – tai tiesiog Dievo nebuvimas. Jis panašus į tamsą ir šaltį – žodis, sukurtas žmogaus Dievo nebuvimui aprašyti. Dievas nesukūrė blogio. Blogis – tai ne tikėjimas ar meilė, kurie gyvena kaip šviesa ir šiluma. Blogis – tai dieviškos meilės nebuvimas žmogaus širdyje. Tai lyg šaltis, kuris apima, kai nėra šilumos, arba lyg tamsa, kuri ateina, kai nėra šviesos.

Studentas buvo vardu Albertas Einšteinas…