Vienas vyras nusprendė patikrinti, ar žmona ji myli


Vienas vyras nusprendė patikrinti, ar žmona jį myli, ir parašė jai atsisveikinimo laišką, kuriame pranešė, kad neva ją palieka. Jis padėjo laišką ant spintelės ir laukdamas žmonos pasislėpė po lova.

Vyras suprato, kad toks elgesys yra vaikiškas, bet jam labai reikėjo sužinoti, ką jam jaučia žmona. Jis tikėjosi, kad ji nusimins, pradės verkti, skambinti pažįstamiems…

Kai žmona pagaliau grįžo namo, ji pamatė laišką ir jį perskaitė. Po kelių minučių tylos ji paėmė rašiklį ir pradėjo laiške kažką rašyti. Tada ji persirengė niūniuodama linksmas melodijas ir šokdama. Ji buvo greičiau laiminga nei nusiminusi ir prislėgta.

Vyras buvo šokiruotas. Bet situacija tik blogėjo. Žmona paėmė telefoną ir surinko numerį. Vyras įtemptai klausėsi, kaip ji su kažkuo kalba:

– Labas, brangusis. Aš jau susiruošiau ir išvažiuoju pas tave. Kalbant apie tą kvailį, jis pagaliau išėjo. Ir kaip galėjau už jo ištekėti? Gaila, kad nesusitikau su tavimi anksčiau. Iki pasimatymo, mielasis!

Ji padėjo ragelį ir išėjo iš kambario.

Po kurio laiko vyras išgirdo, kaip atsidarė ir užsidarė lauko durys, – žmona išėjo… Nusiminęs ir su ašaromis akyse jis išlindo iš po lovos ir ėmė skaityti, ką prirašė žmona.

Pro ašaras jis perskaitė: „Matau tavo iš po lovos kyšančias kojas. Išėjau į parduotuvę duonos.“