Kinų išmintis. Jeigu ieškai blogybių, būtinai jų surasi


Vienas senas ir labai išmintingas žmogus pasakė savo draugui:

— Gerai apžiūrėk kambarį, kuriame mudu esame, ir pasistenk įsidėmėti visus rudos spalvos daiktus.

Nors tame kambaryje buvo daug rudų daiktų, išminčiaus draugas greitai juos visus įsiminė. Bet tada jo draugas tarė:

— O dabar užsimerk ir išvardyk visus mėlynos spalvos daiktus.

Žmogus sutriko ir pasipiktino:

— Aš neįsidėmėjau mėlynų daiktų, juk stengiausi įsidėmėti tik rudus!

Išminčius į tai atsakė:

— Atsimerk, apsidairyk – juk šiame kambaryje labai daug mėlynų daiktų.

Ir tai buvo gryniausia teisybė.

Tada senolis tęsė:

— Jeigu tu ieškai kambaryje tik rudos spalvos daiktų, o gyvenime – tik blogų dalykų, tu ir matysi tik tai. Tik juos tu įsidėmėsi ir tik jie bus tavo gyvenime. Atsimink: jeigu nori pamatyti tik blogybes, tu būtinai jų išvysi, o to, kas gera, nė nepastebėsi.