Kaip paaiškinti vaikui, kas yra valstybė


Kai jūsų vaikas užsidirbs pirmuosius pinigus ledams, padarykite štai ką:

1. Išplėškite ledus iš jo rankos ir nukąskite 20 proc. dar prieš jam spėjant juos lyžtelėti.

2. Kol nustebęs vaikas bandys susigaudyti, nukąskite dar 30 proc.

Po to atiduokite jam ledų likutį ir paaiškinkite, kad taip valstybė elgiasi su visais žmonių uždirbtais pinigais. Ir kad taip nutiks kiekvieniems ledams, kuriuos jis nusipirks. Ir kad galima sumažinti nukandamos dalies procentą pagriebus kandantį už rankos ir pareikalavus ataskaitos, kodėl jis nukanda būtent tiek.

Jeigu taip elgsis kiekvienas tėvas, turėsime vilties, kad šalyje užaugs nauja žmonių karta, kuri supras, kad valstybė neturi savo pinigų – yra tik mokesčių mokėtojų pinigai. Ir kad mokesčių mokėtojai ne tik gali, bet ir privalo stebėti, kaip valdantieji juos leidžia.