Muzikos pamokos daro vaikus protingesnius


Naujausias tyrimas atskleidė, kad muzikos užsiėmimai gerina vaikų pažintines savybes ir akademinius pasiekimus.

Tyrime dalyvavo 147 pradinės mokyklos mokinai. Eksperimentas truko 2,5 metų. Vidutinis dalyvių amžius buvo 6 metai.

Vaikus padalino į 4 grupes:

  • pirmoji grupė mokėsi muzikos pagal sustiprintą programą;
  • antroji lankė tik privačias pamokas;
  • trečioji visiškai nesimokė muzikos;
  • ketvirtoji lankė dailės pamokas.

Po dvejų su puse metų visiems vaikams padalino uždavinius atminčiai patikrinti ir turimo žodyno testą.

Nepriklausomai nuo muzikinių gabumų, geriausius rezultatus parodė pirmų dviejų grupių mokiniai – kitose disciplinose jie buvo kompetentingesni už bendraamžius. Dailės pamokos gerai paveikė vaikų vaizdinę atmintį.

Daktaras Artūras Jaškė, vyriausiasis tyrimo specialistas, pranešė:

„Muzikiniais instrumentais grojantys arba dainuojantys vaikai yra sumaningesni, geriau organizuoti, puikiai planuoja ir atlieka užduotis, o tai taip pat atsiliepia jų pažangumui.


Tai reiškia, kad kognityviniai įgūdžiai, gauti muzikos užsiėmimų metu, teigiamai veikia vaikų pažintines savybes, ir tai atsispindi jų puikiuose mokymosi rezultatuose.“

Taip pat paaiškėjo, kad muzikos užsiėmimus lankantys vaikai yra labiau disciplinuoti.

„Frontiers in Neuroscience“ žurnale publikuotoje ataskaitoje rašoma, kad muzikos besimokantys vaikai dažniau naudojasi smegenų dalimi, kuri atsakinga už atmintį ir dėmesį, todėl jie būna geriau pasiruošę įvairioms gyvenimo situacijoms.

„Nepaisant to, kad jie nėra profesionalūs muzikantai, muzikos instrumento valdymas arba dainavimas gerina smegenų dalį, atsakingą už koncentraciją ir atminį“, – sako daktaras A. Jaškė.