Paprastas būdas patikrinti, kas jums iš tiesų svarbu


Pirmiausia paimkite popieriaus lapą ir rašiklį. Kai tik perskaitysite klausimą, tuojau pat užrašykite savo atsakymą. Nesamprotaukite. Rašykite arba nupieškite tai, kas pirmiausia ateis į galvą.

Štai klausimai. Jeigu atsakysite į juos tuojau pat ir nesvarstę, jums pavyks užmegzti ryšį su savo pasąmone.

1. Įsivaizduokite, kad einate per mišką su kažkuo. Kas tai galėtų būti?

2. Jūs einate per mišką ir pamatote netoliese esantį gyvūną. Koks tai gyvūnas?

3. Kas įvyko po to, kai judviejų akys susitiko?

4. Jūs toliau einate per mišką. Ir prieinate į laukymę, kurioje stovi jūsų svajonių namas. Kokio jis dydžio?

5. Ar jūsų svajonių namą juosia tvora?

6. Jūs jau esate viduje. Valgomajame matote stalą, prie kurio jūs kasdien valgote. Aprašykite, ką jūs matote ant jo ir aplink jį.

7. Jūs išeinate iš to namo pro galines duris. Ir matote stovintį žolėje puodelį. Iš kokios medžiagos jis padarytas?

Advertisements

8. Ką jūs padarytumėte jį išvydę?

9. Jūs prieinate sodybos kraštą. Ir ten telkšo vanduo. Koks tai vandens telkinys?

10. Kaip jūs įveiksite šį vandens maršrutą?

Tai buvo reliacinės psichologijos testas.

Jūsų atsakymai į klausimus atskleidžia jūsų vertybes bei idealus. Štai kaip juos vertėtų interpretuoti:

1. Žmogus, su kuriuo jūs einate, – tai pats svarbiausias žmogus jūsų gyvenime.

2. Jūsų įsivaizduojamo gyvūno dydis išreiškia jūsų pasąmonės vidines problemas. Kuo didesnis gyvūnas, tuo sunkiau jums gyventi.

3. Jūsų reakcija į netikėtą susitikimą miške – tai įprasčiausias jums būdas spręsti problemas (agresyvus, pasyvus ir pan.).

4. Namo, kurį jūs pamatėte, dydis atspindi jūsų ambicijas. Jeigu jis itin didelis, tikėtina, kad turite per didelių lūkesčių gyvenime.

5. Jeigu tvoros nėra, esate atviras ir laisvas žmogus. O jeigu tvora yra, jūs vertinate asmeninę erdvę ir to paties tikitės iš kitų. Vadinasi, jūs niekada neįžengsite į kitų žmonių asmeninę erdvę be jų sutikimo.

6. Jeigu šiame kambaryje neišvysite valgių, gėlių arba žmonių, tai reiškia, kad jūs veikiausiai esate nelaimingas.

Advertisements

7. Medžiaga, iš kurios padarytas puodelis, jo tvirtumas, – tai jūsų supratimas apie santykius šeimoje. Vienkartinis plastikinis ar popierinis puodelis? Iš stiklo? Tada jums neramu dėl jūsų šeimos ateities. O jeigu puodelis jūsų vaizduotėje padarytas iš metalo arba porceliano, tada jums neverta nerimauti.

8. Jūsų poelgis išreiškia jūsų požiūrį į žmogų, minimą pirmame klausime.

9. Vandens telkinio dydis simbolizuoja jūsų seksualinį apetitą.

10. Kuo „šlapesnį“ kraustymosi per tą vandens telkinį kelią jūs pasirinkote, tuo didesnė svarba jūsų gyvenime teikiama seksui.

Jūs galite atlikti šį testą vis iš naujo kas keletą dienų. Jis atspindi ne esminius jūsų asmenybės bruožus, o psichikos emocinę būseną esamuoju metu.