Daugiau stebėkite, o ne kontroliuokite


Bent vieną dieną stebėkite, kaip jūsų protas stengiasi plaukti prieš srovę. Jums ką nors siūlo, o jūs atsisakote. Bando jums ką nors pasakyti, o jūs numojate ranka. Kas nors išsako jums savo nuomonę, o jūs ginčijatės. Kas nors daro savaip, o jūs bandote jį sugrąžinti į „tiesos kelią“. Laukiate vieno, bet gaunate kitą ir išsakote nepasitenkinimą. Kažkas jums trukdo ir jūs įsiuntate. Kas nors vyksta ne pagal jūsų scenarijų ir jūs imatės frontalinio puolimo, kad pakreiptumėte vagą reikiama tėkme.

Pakeiskite taktiką: mažiau kontroliuokite ir daugiau stebėkite. Nekelkite bangų. Netrukdykite savo gyvenimui tekėti pasroviui ir pamatysite, kaip jums palengvės.

Žmogaus protas veikia kaip skaičiavimo mašina, jis stengiasi į priekį apskaičiuoti visus galimus ėjimus ir sukurti savo veiksmų planą. Protui retai pavyksta priimti optimalų sprendimą, kadangi uždavinyje yra per daug nežinomųjų, be to, situacija nuolat keičiasi. Tačiau jis atkakliai stengiasi primesti savo scenarijų, kitaip tariant, iriasi prieš srovę.

Advertisements

Dėl to veltui išeikvojama daugybė energijos, o problemų ir kliūčių tik daugėja. Protas stengiasi suvaldyti ne savo judėjimą srovėje, o pačią srovę. Tai viena pagrindinių nesėkmių ir problemų priežasčių. Stenkitės daugiau stebėti, o ne kontroliuoti. Neskubėkite numoti ranka, prieštarauti, ginčytis, įrodinėti savo, įsiterpti, valdyti, kritikuoti.

Suteikite šansą situacijai išsispręsti savaime, be jūsų aktyvaus dalyvavimo ir pasipriešinimo.

Atsisakę kontrolės, patirsite dar didesnę situacijos kontrolę negu anksčiau.