Kaip protingi žmonės elgiasi su žmonėmis, kurie jiems nepatinka


Kai kurie žmonės mus tiesiog varo iš proto, ir mes patys kartais kitus siutiname. Mums nepatinka tie, kurie būna neatidūs kitiems, storžieviški, skleidžia paskalas, kišasi į mūsų reikalus ar tiesiog nesupranta mūsų juokų, bet tikisi, kad juoksimės iš jų anekdotų.

Tikriausiai jūs buvote susimąstę, ar įmanoma būti objektyviam su tokiais žmonėmis, kurie mus nuolatos erzina ir su kuriais niekada nenorėtumėte kartu net papietauti. Kaip išmokti elgtis geranoriškai su visais sutinkamais žmonėmis?

Net idealiame pasaulyje suburti komandą vien iš žmonių, kuriuos norėtumėte pasikviesti į barbekiu vakarėlį, nerealu. Todėl protingi žmonės dažnai bendrauja ir su tais, kurių jie nemėgsta. Jiems tiesiog tenka tai daryti. Ir štai kaip jie tada elgiasi.

1. Jie pripažįsta, kad negali patikti visiems

Kartais mes vadovaujamės klaidinga nuostata manydami, jog esame geri. Mes manome, kad patinkame visiems sutinkamiems žmonėms, net tada, kai iš tiesų yra kitaip. Jūs neišvengiamai sutiksite žmonių, kurie su jumis nesutiks. Protingi žmonės tai žino. Jie pripažįsta, kad konfliktų bei nesutarimų kyla dėl vertybinių skirtumų.

Jums nepatinkantis žmogus iš principo nėra blogas. Tiesiog jūs negalite jo priimti dėl to, kad jūsų vertybės skirtingos, ir tas skirtumas sukuria įtampą. Po to, kai jūs pripažįstate, kad ne visi patinka jums, o jūs pats irgi patinkate ne visiems dėl vertybinių skirtumų, jūs galite įvertinti situaciją nesivadovaudami emocijomis. Tai padės jums pasiekti sutarimą.

2. Jie pakenčia (o ne ignoruoja arba atleidžia) tuos, kurių nemėgsta

Be abejo, jūs galite susitaikyti su nuolatine kritika, sukąsti dantis girdėdami nepadorius juokelius arba nekreipti dėmesio į kito žmogaus įkyrią draugiją, bet nėra gerai nuolatos slopinti savo susierzinimą. Vertinant rezultatyvumo aspektu, perdėtas noras pelnyti kitų žmonių simpatijas yra didesnė problema už tų simpatijų nebuvimą.

Jums reikalingi žmonės, turintys skirtingus požiūrius ir nebijantys dėl jų pasiginčyti. Tai žmonės, kurie neleidžia jums dalyti kvailysčių. Nėra paprasta juos pakęsti, bet verta. Dažnai tai būna žmonės, kurie provokuoja jus ir meta jums iššūkį, bet sykiu jie skatina jus prieiti naują suvokimą ir stumia kolektyvą į sėkmę. Atminkite, kad jūs irgi nesate tobuli, bet visgi žmonės jus pakenčia.

3. Jie mandagūs su tais, kurių nemėgsta

Nepriklausomai nuo to, ką jaučiate kitam žmogui, jis atkreips dėmesį į jūsų elgesį ir veikiausiai stengsis elgtis su jumis atitinkamai. Jeigu būsite šiurkštus, veikiausiai jis taip pat nepaisys padorumo normų bei pasistengs jus įžeisti. Atminkite, kad jeigu jūs pats būsite mandagus, žmonės taip pat bus pakantūs jums.

Jūs privalote parodyti, kad vertinate žmogų kaip profesionalą ir gerai su juo elgiatės. Tuomet nenusileisite iki nemėgstamo žmogaus lygio bei poelgių.

4. Jie riboja savo lūkesčius

Žmonės dažnai turi nerealių lūkesčių dėl kitų žmonių. Mes galime tikėtis, kad tam tikrose situacijose žmonės elgsis lygiai taip pat, kaip elgtumės mes, arba pasakys tai, ką pasakytume mes. Bet to tikėtis nerealistiška. Kiekvienas žmogus turi įgimtų charakterio bruožų, kurie smarkiai nulemia jo reakcijas. Laukti iš kitų tokių pat veiksmų, kokių imtumės mes patys, reiškia nuteikti save neišvengiamam nusivylimui.

Jeigu tam tikras žmogus kaskart sukelia jums tokių pat negerų emocijų, pakeiskite savo lūkesčius. Tuomet būsite psichologiškai pasirengę ir jo elgesys nebebus jums netikėtas. Protingi žmonės nuolatos taip elgiasi. Jų niekados nestebina jiems nesimpatiškų žmonių poelgiai.

5. Jie analizuoja ne oponentą, o save

Kad ir ką jūs jaustumėte, kiti žmonės negali įlįsti į jūsų kailį. Svarbu, kad mokėtumėte valdyti savo jausmus, kai turite reikalų su žmonėmis, kurie jus erzina. Užuot galvoję apie tai, kad šis žmogus jus varo iš proto, verčiau paanalizuokite, kodėl jūs taip į visa tai reaguojate. Dažnai mes nemėgstame žmonių dėl to, kad patys turime tokių pat nepatrauklių mums bruožų.

Pamėginkite suvokti, kas konkrečiai taip smarkiai užgauna jūsų jausmus. Tuomet sugebėsite užbėgti savo reakcijai už akių, ją sušvelninti ar net pakeisti. Atminkite: lengviau pakeisti savo suvokimą ir požiūrį nei priversti ką nors tapti kitu žmogumi.

6. Jie padaro pauzę ir giliai įkvepia

Tam tikri dalykai erzina jus nuolatos. Tai gali būti kolega, kuris kaskart nesilaiko grafiko, arba vaikinas, laidantis kvailus juokelius. Pamėginkite išsiaiškinti, kas konkrečiai jus tokiose situacijose taip skausmingai paveikia. Tuomet galėsite būti iš anksto pasiruošę nemalonumams.

Jeigu sugebėsite padaryti pauzę ir suvaldyti beįsisiautėjantį adrenaliną, o po to pasitelkti savo intelektą, jums pavyks geriau vesti derybas ir pagrįsti savo teiginius. Gilus atodūsis ir didelis žingsnis atgal padės jums nusiraminti ir apsaugos nuo perdėto susijaudinimo, o po to galite imtis reikalų turėdami aiškesnį protą ir atvirą širdį.

7. Jie įgarsina savo poreikius

Jeigu kai kurie žmonės nuolatos prie jūsų kabinėjasi, ramiai leiskite jiems suprasti, kad jų bendravimo stilius ir manieros sukelia jums diskomfortą. Tokiu atveju venkite kaltinimų, stenkitės vartoti tokias ar panašias frazes: „Kai jūs…, tuomet aš jaučiuosi…“ Pavyzdžiui: „Kai jūs mane pertraukinėjate, tuomet man atrodo, kad nevertinate mano darbo.“ Tuomet padarykite pauzę ir palaukite atsakymo.

Gali būti, jog paaiškės, kad kitas žmogus paprasčiausiai nesuprato, jog nebaigėte kalbėti, arba jūsų kolega buvo taip užsidegęs savo idėja, kad išpyškino ją negalėdamas sulaukti jūsų pasisakymo pabaigos.

8. Jie laikosi distancijos

Jeigu visi aptarti būdai nepadeda, protingi žmonės sukuria distanciją tarp savęs ir to žmogaus, kuris nepatinka. Atsiprašykite ir eikite savo keliu. Jeigu taip nutinka darbe, persikelkite į kitą kabinetą arba sėskite prie kito derybų stalo krašto. Būdami nuošaliau ir turėdami didesnę perspektyvą, jūs galėsite lengviau sugrįžti prie svarstomos temos arba sąveikauti su tais žmonėmis, kurie jums patinka, nesijaudindami dėl tų, kurie erzina.

Aišku, būtų paprasčiau, jeigu galėtumėte tiesiog atsisveikinti su nemėgstamais žmonėmis. Tačiau visi žino, kad realiame gyvenime tai nėra paprasta.