22 išmintingos žydiškos patarlės


1. Kai dievas nori sudaužyti žmogaus širdį, jis suteikia jam daugiau proto.

2. Jeigu pinigai dingo, buvo pamesti ar pavogti, išmintingi žmonės sako: „Ačiū, dieve, kad paėmei pinigais!”

3. Jeigu meilė baigėsi – ji nebuvo ir prasidėjusi.

4. Jeigu problemą galima išspręsti už pinigus – tai ne problema, o išlaidos.

5. Bet kokioje neaiškioje situacijoje reikia eiti miegoti.

6. Kuo daugiau galvoji apie save, tuo mažiau tave myli.

7. Dievas nesuteiks duonos, jeigu gulėsi ant pečiaus.

8. Viską, ką gauname veltui, geriausia paimti pinigais.

9. Žinios nėra paveldimos.

Advertisements

10. Gerus darbus atsimena ilgai, o blogus – dar ilgiau.

11. Dievas davė žmogui dvi ausis ir vieną burną, kad žmogus daugiau klausytų ir mažiau kalbėtų.

12. Dievą mes pykdome savo nuodėmėmis, o žmones – savo dorybėmis.

13. Paleidęs paukštuką, galėsi jį pagauti. Bet nepagausi žodžio, palikusio tavo lūpas.

14. Tegul apsaugo tave dievas nuo blogų moterų, gerų saugokis pats!

15. Sendamas, žmogus mato blogiau, bet daugiau.

16. Ožio saugokis iš priekio, arklio – iš nugaros, durniaus – iš visų pusių.

17. Dar negimė žirgas, ant kurio būtų galima pasivyti savo jaunystę.

18. Nemokyk niekšo, o jį pamokyk.

19. Pančiai lieka pančiais, net jeigu jie iš aukso.

Advertisements

20. Niekam nepavydėk: kiekvienas turi savo nelaimės porciją.

21. Geriau anksčiau numirti, nei vėliau nudvėsti.

22. Nuplauti galima kūną, bet ne sielą.