28 didžių žmonių citatos, padedančios gyventi


Gan dažnai citatos atsiranda spontaniškai, staiga, bet lieka gyventi amžiams. Šis, galima sakyti, intelektualinis žmonijos bagažas atrandamas skaitant didžių praeities bei dabarties žmonių interviu bei tiesiog pasisakymus.

1. Jeigu esate nepasirengę matyti nieko daugiau, nei matoma, jūs nieko ir nepamatysite. Ruta Bernhard

2. Jūs miegojote milijonus metų. Tad kodėl jums nepabusti rytoj rytą? Kabiras

3. Stenkitės būti geri savo tėvams. Jeigu būtina maištauti, maištaukite prieš tuos, kurie nėra tokie pažeidžiami. Tėvai — pernelyg artimas taikinys; distancija tokia maža, kad jūs negalite prašauti pro šalį. Josifas Brodskis

4. Kai susirenka menotyrininkai, jie kalba apie formas, struktūrą ir prasmę. Kai susirenka menininkai, jie kalbasi, kur galima pigiai nusipirkti tirpiklio. Pablas Pikasas

5. Kalnų viršukalnėse tu galėsi atrasti tik tą dzeną, kurį tu tenai parsineši. Robertas Pirsingas

6. Vienas ir tas pats žodis skirtingai skamba įvairių rašytojų kūryboje. Vienur paskui tą žodį velkasi viduriai. Kitur jis išsitraukiamas iš palto kišenės. Šarlis Pegi

7. Mano gyvenime buvo aibė baisių nelaimių, dauguma kurių niekados nenutiko. Mišelis Montenis

8. Jeigu įsivaizduosite save kaip susirėmimą, jums atrodys, kad trauktis negalima. Bet jūs ne mūšis. Jūs — mūšio laukas. Pagrindinė idėja — numirti jaunam kaip galima vėliau. Ešlis Montegiu

9. Netikėtas grožio įsiveržimas. Štai kas yra gyvenimas. Solas Belou

10. Išties tikros mintys — tai skęstančiojo mąstymas. Visa kita — retorika, poza, veidmainystė. Chosė Ortega i Gasetas

11. Aš nenoriu būti genijus, turiu problemų, aš tiesiog stengiuosi būti žmogus. Alberas Kamiu

12. Keistumas yra privalomas grožio ingredientas. Šarlis Bodleras

13. Būkite geresni, kai tai įmanoma. O tai įmanoma visada. Dalai Lama

14. Jeigu Galilėjus būtų papasakojęs eilėmis, kad Žemė sukasi, inkvizicija jį būtų palikusi ramybėje. Tomas Hardis

15. Sulaukusi keturiasdešimt septynerių pasakysiu, kad viską, ką privalėjau pažinti, sužinojau iki septynerių metų, o per visus likusius — įsisąmoninau. Marina Cvetajeva

16. Supaprastinti, o po to suteikti lengvumo. Kolinas Čepmenas

17. Žmonės mano, kad jie nebeįsimyli sendami, bet iš tiesų jie sensta tuomet, kai liaujasi įsimylėti. Markesas

18. Eilėraštis prasideda nuo gniutulo gerklėje. Robertas Frostas

19. Moralė, etika, įstatymai, papročiai, tikėjimas, doktrinos — visa tai niekai. Išties svarbu, kad tai, kas nuostabiausia, taptų norma. Henris Mileris

20. Aš niekada nesiklausau kritikuojančiųjų mano kosmines keliones, mano atrakcionus ir mano gorilas. Kai tai vyksta, aš tiesiog supakuoju savo dinozaurus ir išeinu iš kambario. Rėjus Bredberis

21. Net jeigu jūs buvote užtektinai kvailas, kad save parodytumėte, — nesijaudinkite, jie jūsų nemato. Anri Mišo

22. Jeigu jūs manote, kad pasiekėte nušvitimą, pamėginkite tiesiog praleisti savaitę su savo šeima. Baba Ras Dasas

23. Yra laikas dirbti, ir yra laikas mylėti. Jokio kito laiko nėra. Koko Šanel

24. Yra plyšys visur, per kur mums atsklinda šviesa. Leonardas Koenas

25. Žvelgdami į save, mes sutinkame plėšikus, dvasias, milžinus, senius, jaunuolius, žmonas, našles ir savo brolius priešininkus. Bet visada mes sutinkame patys save. Džoisas

26. Pats didžiausias nusikaltimas — apsimetinėti. Kurtas Kobeinas

27. Aš nepavydžiu žmonėms, kurie savo galvoje turi užbaigtą pasaulio paveikslą, nes veikiausiai jie klysta. Salmanas Rušdis

28. Paskutinis žmogus Žemėje sėdėjo kambaryje. Ir kažkas į duris pasibeldė. Frederikas Braunas.