Konfucijus – genialiausios jo mintys, kurios pakeis jūsų pasaulio suvokimą


1. Pasakyk man – ir aš pamiršiu, parodyk man – ir aš įsiminsiu, leisk man padaryti – ir aš suprasiu. Konfucijus

2. Kad ir kas nutiktų, nieko neimkite giliai į širdį. Ne tiek jau daug šiame pasaulyje iš tikrųjų svarbu ilgą laiką.

3. Žinoti, ką reikia padaryti ir to nedaryti, – blogiausias bailumas.

4. Jeigu kas nors nori tave nuskriausti, vadinasi, jam dar blogiau.

5. Geriausias žmogus yra kuklus kalbėdamas, bet ryžtingas veikdamas.

6. Didis žmogus savo nesėkmių priežasčių ieško savyje, menkas – kituose.

7. Kai šalyje karaliauja teisingumas, gėda būti vargšam ir nereikšmingam; kai šalyje teisingumo nėra, gėda būti turtingam ir kilniam.

8. Saugokitės visų, kurie nori jums sukelti kaltės jausmą, nes jie tikisi jums vadovauti.

9. Jeigu tau spjauna į nugarą, vadinasi, esi priekyje.

10. Užklupo nelaimė – žmogus ją sukūrė, aplankė laimė – žmogus ją užaugino.

11. Nesvarbu, kaip lėtai einate, kol nesustosite.

12. Trys dalykai, kurių neįmanoma pasiekti: meilės žmonėms be sielvarto; žinių be paklydimų, drąsos be baimės.

13. Nenusimink, jeigu neini aukštų pareigų. Stenkis būti vertas jų.

14. Galima visą gyvenimą keikti tamsą, o galima uždegti mažą žvakutę.

15. Grožis mus supa visur, bet ne visiems lemta tai pamatyti.

16. Aš nenusimenu, jeigu žmonės manęs nesupranta, – nusimenu, jeigu aš nesuprantu žmonių.

17. Niekada apie save nepasakokite nei gero, nei blogo. Pirmuoju atveju jumis nepatikės, antruoju – pridės nuo savęs.

18. Iš kur mes galime žinoti, kas yra mirtis, jei mes nežinome, kas yra gyvenimas?

19. Iš tikrųjų gyvenimas yra paprastas, bet mes nesiliaudami jį apsunkiname.

20. Ten, kur baigiasi kantrybė, prasideda ištvermė.