Išmintinga pasakėčia apie du vilkus


– Kiekvienas žmogus visą gyvenimą kenčia nuo vidinės kovos. Tai vyksta dėl to, kad mūsų viduje gyvena du vilkai, – pradėjo pokalbį išmintingas indėnas.

– Kaip tai du vilkai? – paklausė mažas berniukas, kurio veide buvo matyti vaikiškas smalsumas.

– Vienas jų – Blogis. Tai – baimė, pyktis, išdidumas, gobšumas, ego, arogancija, gailestis,
niekšybė ir kaltės jausmas. Bet kitas vilkas – tai Gėris. Džiaugsmas, taika, meilė, viltis, geraširdiškumas, dosnumas, tiesa ir tikėjimas! – atsakė senas indėnas.

– Kuris gi iš vilkų laimi, seneli? – paklausė berniukas. Matėsi, kad jis labai jaudinasi ir
nekantrauja sužinoti tiesą.

– Visada laimi tas vilkas, kurį tu maitini! – atsakė senelis ir nusišypsojo.