Pirmos klasės mokytoja susidūrė su sunkumais bendraudama su vienu mokiniu…


Pirmos klasės mokytoja susidūrė su sunkumais bendraudama su vienu mokiniu.

Ji paklausė:

– Kas tau nutiko, berniuk?

Berniukas atsakė:

– Esu per protingas būti pirmoje klasėje. Mano sesuo mokosi trečioje klasėje, o aš esu protingesnis už ją! Manau, kad turėčiau mokytis trečioje!

Mokytojai to buvo per daug. Ji nuvedė berniuką pas direktorių ir paaiškino visą situaciją.

Direktorius pagalvojo ir pasakė berniukui:

– Atliksiu testą ir jeigu negalėsi atsakyti į kokį nors klausimą, grįši į pirmą klasę ir gerai elgsiesi.

Berniukas sutiko.

– Kiek bus 3 x 3?

– 9.

– Kiek bus 6 x 6?

– 36.

Ir taip buvo su kiekvienu klausimu, į kurį, direktoriaus nuomone, trečiokas turi atsakyti.

Tada direktorius pasisuko į mokytoją ir pasakė:

– Manau, berniukas gali eiti į trečią klasę.

Mokytoja atsakė:

– Aš irgi turiu klausimų: ką karvė turi 4, o aš tik 2?

Pagalvojęs berniukas atsakė:

– Kojos.

– O kas yra tavo kelnėse, ko nėra mano?

– Kišenės.

– Ką vyras daro stovėdamas, moteris – sėdėdama, o šuo – ant trijų letenų?

Dabar jau direktoriaus akys kone išsprogo, bet prieš jam suspėjus ką nors pasakyti, berniukas atsakė:

– Duoda ranką.

– Koks žodis anglų kalboje prasideda raide F, pasibaigia raide K ir reiškia didelį karštį ir jaudulį?

– Firetruck (gaisrinė).

– Koks žodis prasideda raide F, baigiasi raide K ir jeigu to nėra, tau tenka dirbti rankomis?

– Fork (Šakutė).

– Visi vyrai tai turi, tik kai kurių jis trumpesnis, o kai kurių – ilgesnis. Vyras duoda tai savo žmonai po vestuvių?

– Pavardė.

– Koks organas neturi kaulų, turi raumenų ir daug venų? Jis pulsuoja ir yra atsakingas už meilę?

– Širdis.

Direktorius su palengvėjimu atsiduso ir pasakė:

– Siųskite jį į Harvardo universitetą! Į paskutinius 7 klausimus aš ir pats atsakiau neteisingai.